10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2565

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Equity Large Cap_Aug 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TDSLTF-B-3.389.038.076.30
2วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล1AMSET50-ID0.068.570.04--
3ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (N)TDSLTF-N-3.648.45----
4ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TDSLTF-A-3.648.457.495.73
5วรรณ เซ็ท ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุนONE-SETHD-0.138.281.33--
6ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTISCOHD-A-3.488.198.255.96
7ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้TISCODS-3.718.167.946.02
8ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพTHDRMF-3.567.967.375.37
9ธนชาตหุ้นปันผล 2T-DIV2-0.977.13-2.140.57
10ธนชาตหุ้นปันผลT-DIV-1.047.05-2.230.34

Equity Small Mid Cap_Aug 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอKT-mai12.8629.8219.747.26
2ทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนTLMSEQ6.0128.5427.3914.89
3ทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผลTLDIVEQ-D3.7517.165.64--
4กดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผลTLDIVLTF-D3.3416.695.75--
5ทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพTLDIVRMF3.2416.505.62--
6ทาลิส หุ้นระยะยาวTLLTFEQ0.9413.336.183.95
7เคเคพี ดิวิเดนด์ อิควิตี้KKP DIVIDEND4.2012.748.845.49
8ทาลิส หุ้นทุนTLEQ-0.5111.885.473.49
9ทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพTLEQRMF-0.2511.715.723.56
10เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปไม่รับเงินปันผลM-MIDSMALL-A0.7110.42----
]

Property Indirect_Aug 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิลT-PropInfraFlex-1.39-5.03-10.100.68
2ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ลTTHREIT-2.97-5.39----
3วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ONE-PROP-3.99-5.93-11.071.01
4ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพT-PropertyRMF-2.12-6.49-11.05-0.56
5ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์T-PROPERTY-2.26-6.61-11.74
6เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์MPDIVUNIT-2.95-7.61----
7เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพMPDIVPVD-2.95-7.61----
8เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออมMPDIVSSF-2.95-7.61----
9เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการลงทุนMPDIVMF-2.97-7.62-10.89--
10เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์M-Property2.67-7.73-11.66--

[table “AggressiveAllocation_Aug2022” not found /]

Moderate Allocation_Aug 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKWI FLEX RMF-0.035.071.361.58
2เคเคพี บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKKP BLRMF-1.013.470.311.00
3ไทย บาลานซ์ฟันด์TBF-0.602.40-4.51-1.06
4รวงข้าวดุลทรัพย์RKBC-0.332.353.873.10
5เค ไลฟ์สไตล์ 2530K-2530-0.082.253.502.69
6กาญจนอนันต์KAF-1.692.184.643.69
7อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ล แคปปิตอลABFC3.841.52-1.42-0.04
8ธนชาต มัลติ อินคัมT-MultiIncome0.361.47-3.39--
9บัวหลวงอินคัมB-INCOME0.521.390.862.41
10เค ไลฟ์สไตล์ 2520K-2520-0.151.302.852.41

Conservative Allocation_Aug 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปMIPLUS-G0.424.49----
2เอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพM-TWSUK RMF-0.811.423.18--
3เค ไลฟ์สไตล์ 2510K-2510-0.290.682.151.95
4วรรณ ดีไลท์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-DELIGHT-RA0.140.52-0.46--
5วรรณ ดีไลท์ ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-DELIGHT-RD0.140.51-0.47--
6ธนชาตออพพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30T-Mixed7030-0.480.42-0.900.02
7เค ไลฟ์สไตล์ 2500K-2500-0.320.421.791.66
8อเบอร์ดีน แบบผสม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพABMI-MF PVD2.130.38-0.52--
9เค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKBLRMF-0.540.332.101.78
10กรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพKT25/75RMF-0.99-0.110.811.31

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2565

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2565

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2565

ขอบคุณข้อมูลจาก