10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2565

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

กองทุน LTF_Aug 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผลTLDIVLTF-D3.3416.695.75--
2ทาลิส หุ้นระยะยาวTLLTFEQ0.9413.336.183.95
3เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวMIDSMALLLTF0.7910.3820.96--
4ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TDSLTF-B-3.389.038.076.30
5ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TDSLTF-A-3.648.457.495.73
6เคเคพี หุ้นระยะยาวปันผลKKP LTFD-0.896.820.580.85
7แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-GLTF-T1.666.589.676.20
8แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล และสิทธิประโยชน์ทางภาษีLHSMARTLTF-D-2.895.738.157.75
9ฟิลลิป หุ้นระยะยาวP-LTF2.245.520.18-0.54
10แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่าLHSTGLTF-A-0.965.482.57--

RMF - Quity_Aug 2022.x

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพTLDIVRMF3.2416.505.62--
2ทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพTLEQRMF-0.2511.715.723.56
3ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพTHDRMF-3.567.967.375.37
4เคเคพี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKKP EQRMF-0.127.556.374.30
5บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพIN-RMF4.137.07-0.241.67
6หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพERMF0.496.48-0.920.58
7กรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-HiDiv RMF-1.736.012.372.99
8บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพBSIRIRMF-2.345.910.311.10
9ไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGIF3.714.995.155.14
10แอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพASP-ERF-1.604.9111.076.53

RMF - Allocation_Aug 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพTLFLEXRMF-0.7911.084.312.67
2แอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-MRF1.499.114.573.86
3แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพLHFLRMF-1.347.124.194.81
4ฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพPMIXRMF1.865.440.32-0.5
5เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKWI FLEX RMF-0.035.071.361.58
6เคเคพี บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKKP BLRMF-1.013.470.311.00
7เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพKFLRMF-0.342.912.642.62
8กรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพRMF1-1.121.740.981.55
9ธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพT-NMIXRMF-0.671.61-1.810.47
10เอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพM-TWSUK RMF-0.811.423.18--

RMF - Fixed Income_Aug 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF0.751.171.942.19
2ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพUOBGBRMF0.641.151.101.35
3พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพGBRMF0.621.040.230.78
4แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-FRF0.160.771.391.38
5วี มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพWE-MONYRMF0.180.39----
6เคเคพี ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพKKP MMRMF0.190.350.420.65
7พรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพPRINCIPAL PRMF0.160.310.180.30
8ธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพT-NMRMF0.180.290.350.64
9ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพF-RMF0.060.290.200.75
10เค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพKSFRMF0.030.280.961.17

RMF - Othe_Aug 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF-0.555.548.726.15
2ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH0.145.388.636.16
3วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไปGOLD-RMF-A-8.34-5.103.353.15
4วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดสำหรับรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพGOLD-RMF-P-8.34-5.10----
5ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพTGOLDRMF-8.76-5.242.093.13
6เคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-GOLD RMF-9.72-5.552.973.63
7เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพI-GOLDRMF-8.52-6.043.203.38
8เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKGDRMF-10.86-6.422.993.83
9ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-HTGOLDRMF-H-10.33-6.902.723.69
10ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBGOLDHRMF-11.34-7.142.573.40

 

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2565

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2565

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2565

 

ขอบคุณข้อมูลจาก