10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2565

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Global Equity_Aug 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์นUGEAR2.057.054.17--
2ไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท รีเทิร์น ชนิดสะสมมูลค่าSCBGEARA1.366.272.98--
3ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBPGFP-3.490.21----
4ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์SCBPGF-3.98-0.6920.169.97
5ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์UESG-0.41-1.59----
6ทหารไทย World Equity IndexTMBWDEQ-0.70-5.1813.858.60
7ttb smart port 5 go-gettertsp5-gogetter-3.24-7.29----
8เค โกลบอล อิควิตี้K-GLOBE-1.88-7.9110.996.48
9เคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์KT-WEQ-4.41-8.425.373.79
10บีแคป โกลบอล อิควิตี้BCAP-GE-3.40-8.56----

Asia Pacific ex-Japan Equity_Aug 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1บัวหลวงหุ้นเอเชียB-ASIA-6.96-10.318.262.73
2บัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพB-ASIARMF-6.94-10.537.76--
3กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่าKFHASIA-A-4.68-14.863.66--
4เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟKWI ASIAN SM-6.33-15.0411.422.44
5เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKWI ASM RMF-6.74-15.7210.641.46
6เค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุนK-ASIA-12.70-16.185.101.04
7ยูโอบี สมาร์ท เอเชียUOBSA-4.74-16.3910.461.11
8พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าPRINCIPAL APDI-A-9.38-17.413.531.68
9พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้PRINCIPAL APEQ-9.34-17.493.221.35
10พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพPRINCIPAL APDIRMF-9.47-17.652.961.08

Emerging Market Equity_Aug 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้KF-LATAM-0.190.00-0.80-2.65
2ทิสโก้ ละติน อเมริกาTISCOLAF-6.67-10.77-4.87-6.10
3ทหารไทย Emerging Markets Equity IndexTMBEMEQ-5.23-13.786.160.19
4วรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้1AM-GEM-6.51-17.155.57-0.27
5กรุงศรีบริคสตาร์KF-BRIC-2.29-19.071.650.98
6ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตTISCOGEM-13.30-19.820.60-1.75
7กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้KF-EM-12.97-20.65-2.90-5.15
8อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ABGEM-8.94-22.684.52-0.76
9เคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-EMEQ-A-15.25-24.52-1.59--
10เค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุนK-SEMQ-13.70-26.14-1.44-2.44

US Equity_Aug 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-ART-1.433.041.09--
2ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์TUSEQ-UH1.15-1.2116.9611.97
3ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์TMBUSO-5.19-6.347.217.02
4ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์SCBDJI(E)-6.27-8.97----
5ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBDJI(P)-6.50-9.40----
6ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ ชนิดสะสมมูลค่าSCBDJI(A)-6.51-9.42----
7เค หุ้นยูเอส พาสซีฟK-US500X-8.24-10.67----
8ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBS&P500P-8.56-10.7012.08--
9ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBS&P500E-8.56-10.7012.06--
10ทหารไทย US500 Equity IndexTMBUS500-8.25-10.9310.889.57

Europe Equity_Aug 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ยูโร ไฮดิวิเดนด์EHD-6.46-7.664.432.70
2ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEUEQP-5.43-8.504.29--
3ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBEUEQE-5.43-8.505.97--
4ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMEU-5.69-9.165.074.08
5วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ONE-EUROEQ-6.49-9.176.68--
6ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรทTMBEG-7.04-9.227.125.50
7ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBEUEQA-5.91-9.41----
8ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพTMBEGRMF-7.08-9.456.434.94
9ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปSCBEUEQ-5.91-9.485.034.55
10ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTEURMF-A-6.37-9.775.084.24

Japan Equity_Aug 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสนิปปอนโกรทASP-NGF8.6316.9715.677.56
2เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-JAPAN-A8.604.0912.755.05
3เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผลKT-JAPAN-D8.594.0712.835.08
4ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBNK225P6.561.6912.14--
5ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBNK225E6.561.6911.92--
6ธนชาตเจแปน อิควิตี้T-JapanEQ2.651.528.381.44
7ทหารไทย Japan Active EquityTMBJPNAE2.871.498.551.95
8เค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่นK-JPX4.811.2610.055.39
9ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผลSCBNK225D6.010.7011.028.39
10ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นSCBNK2256.020.6811.028.39

China Equity_Aug 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทหารไทย China Equity IndexTMBCHEQ-4.65-2.297.644.08
2ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่าUOBSGC-5.09-8.8514.504.16
3เค ดัชนีหุ้นจีนK-CHX-8.54-10.27-1.190.48
4ไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBMLCAA-3.12-12.22----
5ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBCEE-2.55-13.50-4.71--
6ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBCEP-2.96-14.21-5.42--
7ไทยพาณิชย์หุ้นจีนSCBCE-3.04-14.36-5.50-6.39
8ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBCHAE-10.93-16.470.53--
9ฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์P-CGREEN-7.71-16.91----
10ไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชร์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMCHA-11.08-17.08----

Global Health Care_Aug 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่าKWI HCARE-A8.994.1112.597.06
2เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผลKWI HCARE-D8.944.0412.577.05
3กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่าKFHEALTH-A9.04-0.0616.99--
4กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผลKFHEALTH-D9.04-0.0616.878.89
5เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน UnhedgedK-GHEALTH(UH)8.86-0.3517.1810.29
6ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTGHRMF-A-4.93-9.699.085.46
7ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพTGHRMF-P-4.93-9.69----
8เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKGHRMF-1.38-10.6110.837.84
9เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนK-GHEALTH-1.64-10.8110.937.93
10กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่าKFHHCARE-A-2.61-11.4010.07--

Property - Indirect Global_Aug 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ เจแปน รีทTJREIT8.42-4.460.095.42
2เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่าKWI APREIT-A-0.37-6.02-3.271.60
3เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติKWI APREIT-R-0.37-6.02-3.271.60
4วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ สิงคโปร์ONEPROP-SG-1.07-6.03-3.96-1.34
5ทิสโก้ เอเชียน รีทTAREIT1.21-8.370.72--
6ทิสโก้ ยูเอส รีทTUSREIT-8.59-12.731.603.30
7วี ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้WE-USREIT-7.88-12.74----
8ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property FlexibleTMB-ES-APPF-6.32-14.00-6.34--
9กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่าKFGPROP-A-9.24-15.39----
10กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลKFGPROP-D-9.24-15.391.393.60

Global Allocation_Aug 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัสSCBGPLUS-2.19-4.671.611.77
2ไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio ชนิดสะสมมูลค่าSCBWIPA-2.09-5.27----
3ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBGINA-2.68-5.301.34--
4ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติSCBGINR-2.67-5.301.341.53
5บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติBPLUS-2.51-5.66----
6บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติBPLUS-R-2.51-5.66----
7ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income AllocationTMB-ES-IALLO-5.64-6.61----
8เคแทม การันตี 90KT-G90-3.95-7.04----
9ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์นTMBGRR-6.01-7.31-0.65-1.31
10ธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยT-INCOMEAI-6.14-9.270.410.76

Commodities Precious Metals_Aug 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDE0.146.609.90--
2ไทยพาณิชย์โกลด์SCBGOLD-0.086.149.596.79
3บีแคป โกลด์BCAP-GOLD0.135.87----
4บัวหลวงโกลด์ฟันด์BGOLD-0.555.649.046.35
5บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF-0.555.548.726.15
6ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH0.145.388.636.16
7กรุงศรีโกลด์KF-GOLD-0.465.298.335.78
8ฟิลลิป ทองคำPGOLD0.715.147.765.15
9ธนชาตทองคำแท่ง-UHTGOLDBULLION-UH0.015.128.706.36
10ทหารไทย โกลด์ ฟันด์TMBGOLD-0.455.028.585.67

Commodities Energy_Aug 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์I-OIL12.0254.671.152.84
2ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6TOIL68.3451.37-8.95-3.14
3ทิสโก้ ยูเอส ออยล์TUSOIL8.4750.43-7.65-2.58
4ทหารไทยออย์ฟันด์TMBOIL18.4149.9227.3916.02
5เคแทม ออยล์ ฟันด์KT-OIL17.5247.5226.6115.56
6เค ออยล์K-OIL6.6835.5120.0513.61
7ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์TISCOOIL7.4535.2120.0213.26
8กรุงศรี ออยล์KF-OIL7.5634.9520.9411.46
9ไทยพาณิชย์ออยล์SCBOIL5.8732.7819.9613.84
10แอสเซทพลัสออยล์ASP-OIL5.5232.6219.4712.46

Foreign Investment Miscellaneou_Aug 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี 
1ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้UOBSC13.6237.7822.287.83
2วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์ONE-ACTIVE6/27.4032.6514.337.51
3พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลPRINCIPAL GCF-D1.3924.1717.788.88
4ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัสSCBCOMP3.2022.9816.777.24
5วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยONE-LS-UI7.8313.16----
6เค อะกริคัลเจอร์K-AGRI-0.728.5110.601.21
7แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยASP-LEGACY-UI-0.467.54-2.24--
8เค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKEC6-AI1.913.85----
9เค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKEC8-AI0.942.04----
10กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ตKF-GLS4.92-0.675.613.14

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2565

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2565

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2565

ขอบคุณข้อมูลจาก