ITD คว้างานราชทัณฑ์ 1,725 ลบ. ก่อสร้างรพ. ระยะเวลา1,000 วัน

HoonSmart.com>”อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์”เซ็นสัญญาก่อสร้างกับกรมราชทัณฑ์ มูลค่างาน 1,725.51 ล้านบาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  โครงการอาคารโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่ 2 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์(ITD) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2565 บริษัทฯได้ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างกับกรมราชทัณฑ์เพื่อ ก่อสร้างโครงการอาคารโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่ 2 พร้อมสิ่งประกอบ 1แห่ง  มูลค่างาน 1,725,508,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาก่อสร้าง   1,000 วัน

ลักษณะงานก่อสร้างประกอบด้วย อาคารรักษาพยาบาล 8 ชั้น จำนวน 1อาคาร,อาคารสนับสนุน 3 ชั้น  1 อาคาร,อาคารประกอบ 1ชั้น จำนวน   2 อาคารและงานภูมิสถาปัตยกรรม