APM เยี่ยมชมกิจการ PPSEZ ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา

สุริยา ธรรมธีระ (คนกลาง) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) พร้อมทีมงานในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท Royal Group Phnom Penh SEZ PLC (PPSEZ) โดยมี Wong Pang Nam (คนที่ 3 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ให้การต้อนรับ ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อเร็วๆนี้