APM

APM ยื่นไฟลิ่ง “เพื่อนแท้ แคปปิตอล” ออกหุ้นกู้มีประกัน ดอกเบี้ย 7.50%

HoonSmart.com>> APM ยื่นไฟลิ่ง “เพื่อนแท้ แคปปิตอล” เสนอขายหุ้นกู้ มีประกัน อายุ 2 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 7.50% ต่อปี เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 100 ล้านบาท หลักประกันทางธุรกิจมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่า เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ขยายธุรกิจให้บริการสินเชื่อ ขยายสาขาและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง คาดจองซื้อ 9-11 พ.ค.66

‘อรสิรินฯ’ ยื่นไฟลิ่ง จ่อขาย 406.5 ล้านหุ้น

HoonSmart.com>>“อรสิริน โฮลดิ้ง หรือ ORN ” ยื่นแบบเสนอขายไอพีโอ  เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เพิ่มความน่าเชื่อถือ   วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO  เพื่อลงทุนซื้อที่ดินเปล่าในทำเลที่มีศักยภาพ นำไปพัฒนาโครงการอสังหาฯทั้งแนวราบและแนวสูง รองรับการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและขายรวม 18 โครงการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 15,505 ล้านบาท 

APM ยื่นไฟลิ่ง DHOUSE ออกหุ้นกู้มูลค่า 120 ลบ. ชูดอกเบี้ย 7%

HoonSmart.com>> APM ยื่นไฟลิ่ง DHOUSE ต่อ ก.ล.ต. เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ่ายดอกเบี้ยคงที่ 7% ต่อปี อายุ 2 ปี 6 เดือน -ขายผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 120 ล้านบาท นำเงินลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน คาดเปิดจองซื้อ 15-17 ส.ค.65

APM ยื่นไฟลิ่ง RT ออกหุ้นกู้มูลค่า 1,000 ลบ. ชูดอกเบี้ย 5.25-5.75%

HoonSmart.com>> APM ยื่นไฟลิ่ง RT เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ 2 ชุด มูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ชูอายุ 3 ปี 6 เดือน จ่ายดอกเบี้ย 5.25% ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ดอกเบี้ย 5.75% ขายผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ นำเงินลงทุนโครงการใหม่ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของโครงการก่อสร้าง และชำระเงินกู้กับสถาบันทางการเงิน คาดจองซื้อ 8-10 ส.ค.65 และเสนอขาย 11 ส.ค.นี้

RS ตั้ง APM เป็นที่ปรึกษาการเงิน นำ ULife ธุรกิจขายตรงยุคใหม่เข้าตลาด

HoonSmart.com>> “อาร์เอส” เซ็นแต่งตั้ง “แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์” เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน นำ “อาร์เอส-ยูไลฟ์” ธุรกิจขายตรงในเครือ เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจขายตรงติดอันดับท็อป 5 ภายใน 3 ปี ตามแผนที่วางไว้

1 2 3 11