ปูด “วีรศักดิ์-ศุภกร” เอี่ยวทุจริตไอเฟค จี้เลิกจ้าง “บุญเลิศ-ฉัตรณรงค์”

ปูด”วีรศักดิ์-ศุภกร” ขุนศึกข้างกาย “หมอวิชัย” อาจจะเอี่ยวทุจริต “โรงแรมดาราเทวี-โซลาร์ฟาร์มเขมร-เกาะเต่าวินด์” ไซฟ่อนเงินออกจากบริษัท นั่งสวาปามมานานกว่า 2 ปี รายย่อยไอเฟคจี้ “บุญเลิศ-ฉัตรณรงค์”เลิกจ้าง/ตั้งกรรมการสอบ ก่อนสร้างความหายนะมากกว่านี้

นางสาวเยาวลักษณ์ ฤทธิ์สมจิตต์ ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นกู้ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) เปิดเผยว่า ถึงเวลาแล้วที่ พล.ต.บุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ และนายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ กรรมการไอเฟค ต้องแสดงความเป็นวีรบุรุษ กอบกู้ไอเฟคที่มีปัญหาเรื้อรังมานานกว่า 2 ปี และเร่งดำเนินกวาดล้างกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวพันกับการทุจริตในบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศกัมพูชา โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม “เกาะเต่าวินด์” และปัญหาการทุจริตโรงแรมดาราเทวี ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับนายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ อดีตประธานกรรมการ นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปลดออกจากตำแหน่ง โทษฐานทุจริตต่อหน้าที่ มีพฤติกรรมหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง ขัดขวางการเลือกตั้ง รวมไปถึงการใช้ข้อมูลภายใน (อินไซเดอร์ เทรดดิ้ง) ขายหุ้น

โดยล่าสุด นายศุภกร แย้มงามเหลือ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คนสนิทนายวิชัย ซึ่งบังอาจแต่งตั้งตนเองขึ้นปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้ที่บริหารของบริษัท โดยพลการ และบอร์ดไอเฟคได้มีคำสั่งให้พ้นจากหน้าที่ทุกตำแหน่ง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

“เห็นได้ชัดว่าเครือข่ายคนสนิทของนายวิชัย พยายามคุมอำนาจเบ็ดเสร็จในไอเฟค และบริษัทย่อย ดังนั้น กรรมการทั้ง 2 ท่าน คือ พล.ต.บุญเลิศ และนายฉัตรณรงค์ จะต้องจัดการอย่างเด็ดขาด เพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยง เครือข่ายที่คอยสูบเลือดไอเฟค และตัวละครอีกคนที่สำคัญ แม้จะไม่มีตำแหน่งในไอเฟค แต่พนักงาน ทุกคนรู้ดีว่า เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง และสั่งการแทนนายวิชัย ไม่ว่าจะเป็นการดูแลการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในกัมพูชา การจัดซื้อจัดจ้างในไอเฟค งานด้านวางระบบไอที งานตกแต่งภายใน ซึ่งต้องผ่าน นายวีรศักดิ์ เพื่อนสนิท นายวิชัย ซึ่งปัจจุบันยังคงนั่งสั่งการในไอเฟค”

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นกู้ คาดหวังว่า 2 กรรมการไอเฟคที่เหลืออยู่จะเร่งดำเนินการปัดกวาดบ้านอย่างจริงจัง พร้อมกับเลิกจ้างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และเกี่ยวพันกับนายวิชัย ให้พ้นจากทุกตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงเร่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เข้ามาตรวจสอบปัญหาทุจริตที่เกิดขึ้นในไอเฟค ซึ่งในช่วงที่ผ่านมากลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีการส่งมอบข้อมูลบางส่วนให้กับสำนักงานก.ล.ต. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตโครงการโรงไฟฟ้าเขมร มูลค่าการลงทุนกว่า 535 ล้านบาท ซึ่งพบว่ามีการซื้อที่ดินในราคาที่สูงเกินจริง และติดตั้งแผงโซลาร์เพียง 10% เท่านั้น

นอกจากนี้ ยังมีการทุจริตโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม “เกาะเต่าวินด์” และปัญหาการทุจริตในการบริหารโรงแรมดาราเทวี ที่มีการแอบตัดเสาไม้สักขนาดใหญ่ โดยอ้างว่ามีปลวก พร้อมกับรื้อพื้นไม้สักทอง ถือเป็นการทำลายความเป็นคุณค่าของโรงแรมดาราเทวี

ขณะเดียวกันยังมีการปลดพนักงานอย่างไม่เป็นธรรมทั้งในส่วนของไอเฟค และโรงแรมดาราเทวี ซึ่งทำให้พนักงานได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก ซึ่งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่มาจากความพยายามในการคุมอำนาจของกลุ่มนายวิชัย ที่ต้องการคุมอำนาจบริหารอย่างเบ็ดเสร็จ และขัดขวางกระบวนการตรวจสอบ