BTS ติดอันดับ “DJSI” ปีที่ 4 ย้ำผู้นำโครงสร้างพื้นฐาน พ่วงหุ้นยั่งยืนปีที่ 3

HoonSmart.com>>บีทีเอส กรุ๊ปฯ ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ “DJSI” ต่อเนื่องปีที่ 4 อีกทั้งเป็น “ผู้นำ” กลุ่มอุตสาหกรรม คมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม “ระดับโลก” 2 ปีซ้อน พร้อมติดหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2564

บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (ฺBTS) ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 2021 ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ซึ่งนับเป็นบริษัทด้านคมนาคมขนส่งทางรางแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ นอกจากนี้ จากผลการประเมินคะแนนในปีนี้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกในหมวดอุตสาหกรรม คมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม (Transportation and Transportation Infrastructure) อีกด้วย

ทั้งนี้ความสำเร็จดังกล่าวนั้นได้นำมาซึ่งความภาคภูมิใจขององค์กรและประเทศ ซึ่งได้รับการยอมรับในแง่ผลการดำเนินด้านความยั่งยืนที่เป็นเลิศสะท้อนถึงความก้าวหน้าในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย รวมทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals : UN SDGs) และความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการท่ามกลางช่วงเวลาที่ท้าทาย เช่นนี้

ในขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศรายชื่อ R หุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 โดยบริษัท บีทีเอส กรุ๊ปฯ ติดรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 3 ในกลุ่มการบริการ ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน จนเป็นที่ยอมรับทั้งด้านผลประกอบการ ตลอดจนมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่กับการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม หรือ ESG (Environmental, Social and Governance)

นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทบีทีเอสและคณะกรรมการความยั่งยืน กล่าวว่า “นี่เป็นความสำเร็จที่โดดเด่นของบริษัทและประเทศที่ได้รับการยอมรับสำหรับผลงาน ESG ที่ยอดเยี่ยมขององค์กรและแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของประเทศไทยในการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ การยอมรับนี้ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของกลุ่มบีทีเอสในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติและวินัยในการจัดการในช่วงเวลาที่ท้าทาย”