10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2564

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Global Equity_Oct. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1พรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติPRINCIPAL GSCEQ-R3.4547.8716.2011.49
2เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟKKP GNP15.8547.7122.2816.09
3ทหารไทย World Equity IndexTMBWDEQ14.9747.5616.8912.96
4เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์KKP GNP RMF-UH15.8847.55----
5อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ABWOOF14.3543.3215.509.89
6วี โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้WE-GSECURE12.0641.13----
7แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยASP-TOPBRAND9.2240.55----
8เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ หน่วยลงทุนชนิด F*KKP GNP-H-F10.2439.95----
9เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์KKP GNP RMF-H9.2739.17----
10ยูไนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ ฟันด์UGSE11.4739.1219.4213.61

Asia Pacific ex-Japan Equity_Oct. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุนK-ASIA8.9647.0312.177.43
2เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟKWI ASIAN SM9.4739.7516.937.69
3เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKWI ASM RMF8.8938.7216.186.43
4ยูโอบี สมาร์ท เอเชียUOBSA0.3231.7214.327.94
5อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ABAPAC2.2125.9015.249.16
6อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพABAPAC-RMF2.2825.8115.129.06
7เอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปMDIVA-A-3.6625.79----
8เอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ๋ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปMDIVA-D-3.6625.79----
9กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์KF-ORTFLEX-2.4824.7323.5212.80
10บัวหลวงหุ้นเอเชียB-ASIA-6.2320.3913.339.08

Emerging Market Equity_Oct. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟKWI EE EURO27.4274.9814.738.69
2อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ABGEM2.5927.814.816.46
3ทหารไทย Emerging Markets Equity IndexTMBEMEQ0.4221.219.856.01
4เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้K-GEMO-2.4421.1414.3410.31
5ไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่SCBEMEQ-1.8720.509.356.26
6ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBEAERMF-5.4020.442.26--
7ทีเอ็มบี Emerging Active EquityTMBEAE-5.7020.112.28--
8ทิสโก้ ละติน อเมริกาTISCOLAF-10.2719.43-8.60-5.71
9ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEMEQP-4.4718.18----
10วรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้1AM-GEM0.4017.6511.585.84

US Equity_Oct. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ABAGS16.9159.9320.3314.56
2ไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคปSCBUSSM18.7359.5714.1312.20
3ไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBUSSMP18.7359.57----
4ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์TUSEQ-UH16.9148.4419.4415.45
5ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์TMBUSO9.3044.9910.8711.71
6อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท ฟันด์ABAG14.9944.6118.6314.20
7เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่าK-USXNDQ-A(A)15.0343.39----
8เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผลK-USXNDQ-A(D)14.9743.3129.7725.43
9บีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100BCAP-USND10014.2843.10----
10ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBS&P500P11.1542.42----

Europe Equity_Oct. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุนK-EUSMALL7.0857.2815.77--
2เคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์KT-EURO6.7956.7615.8612.95
3ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEUSMP13.1150.93----
4กรุงศรียุโรปอิควิตี้KF-EUROPE14.1849.8020.0013.53
5ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคปSCBEUSM12.2148.5320.8115.81
6เค ดัชนีหุ้นยุโรปK-EUX8.9447.4212.379.78
7กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFEURORMF13.1845.8219.1713.04
8ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้TISCOEU7.9245.4211.498.78
9เค ยูโรเปียน หุ้นทุนK-EUROPE12.3143.7120.7314.86
10เค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKEURMF12.3043.4720.6714.73

Japan Equity_Oct. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสนิปปอนโกรทASP-NGF8.2444.037.268.65
2กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผลKF-JPSCAPD6.4233.1510.48--
3กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่าKFJPSCAP-A6.0432.5810.29--
4เค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่นK-JPX5.7627.098.168.51
5ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBNK225E1.2026.97----
6ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBNK225P1.2026.97----
7เค ญี่ปุ่น หุ้นทุนK-JP6.0926.517.409.08
8เค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKJPRMF6.0626.237.238.42
9ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผลSCBNK225D0.7425.8010.7011.60
10ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นSCBNK2250.7025.7110.7011.60

China Equity_Oct. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-Ashares-A2.7019.57----
2เอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผลMCHINAGD1.9518.94----
3เกรธเธอร์ ไชน่าGC0.6317.2717.7910.47
4วี ไชน่า โกรทWE-CHIG-5.0814.78----
5กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผลKF-HCHINAD-5.7813.3816.0713.03
6บัวหลวงหุ้นจีนB-CHINE-EQ-1.0613.1627.87--
7ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่าUOBSGC0.1613.1417.310.77
8ทหารไทย China Equity IndexTMBCHEQ-0.3312.9216.3410.98
9กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKFCHINARMF-5.9812.8415.70--
10ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน ATISCOCHA-A-2.079.28----

Global Health Care_Oct. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผลKFHEALTH-D12.5232.3514.7112.13
2กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่าKFHEALTH-A12.5232.3514.82--
3เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน UnhedgedK-GHEALTH(UH)12.5732.1714.9713.52
4เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่าKWI HCARE-A14.1031.069.477.67
5เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผลKWI HCARE-D14.0730.999.117.46
6ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTGHRMF-A10.5928.8311.8511.60
7เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนK-GHEALTH6.6324.9814.3514.08
8Kกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่าFHHCARE-A6.2924.85----
9กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผลKFHHCARE-D6.2924.84----
10เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKGHRMF6.4224.4614.0813.86

Property - Indirect Global_Oct. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้SCBGPROP9.6745.2611.317.29
2ทิสโก้ ยูเอส รีทTUSREIT11.3545.2012.247.29
3ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBGPROPP8.8941.05----
4ที่เอ็มบี Global PropertyTMBGPROP4.2439.595.75--
5ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGPROPRMF4.2739.555.87
6วี ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้WE-USREIT10.5339.08----
7พรินซิเพิล โกลบอล รีทส์PRINCIPAL GREITs7.9237.727.88--
8เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์KT-PROPERTY10.0337.5814.1510.06
9เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-PROPERTY RMF10.0237.0913.269.43
10เค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน ชนิดจ่ายเงินปันผลK-GPROP-A(D)9.6834.845.894.14

Global Allocation_Oct. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดสะสมมูลค่าM-MULTI-A6.5225.71----
2เอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนดิจ่ายเงินปันผลM-MULTI-D6.5225.70----
3เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติKT-IGF-R5.7624.1613.7610.84
4เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-IGF-A5.7624.1213.75--
5ไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย ชนิดสะสมมูลค่าSCBGMTA12.5822.67-0.36--
6เอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติงM-VI3.1822.087.11--
7ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income AllocationTMB-ES-IALLO5.9821.08----
8เค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพKGARMF1.3320.6611.217.56
9เค โกลบอล แอลโลเคชั่นK-GA1.2220.6311.327.68
10ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพUOBGARMF1.3120.3510.976.70

Commodities Precious Metals_Oct. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDE7.151.14----
2ไทยพาณิชย์โกลด์SCBGOLD6.910.7012.744.97
3ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH6.870.6711.954.60
4ธนชาตทองคำแท่ง-UHTGOLDBULLION-UH6.900.5712.234.84
5บัวหลวงโกลด์ฟันด์BGOLD6.600.4912.164.65
6ฟิลลิป ทองคำPGOLD7.470.4811.203.58
7บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF6.580.3211.844.43
8กรุงศรีโกลด์KF-GOLD6.39-0.0711.434.00
9ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลUOBSG-N6.43-0.2911.583.97
10ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผลUOBSG-D6.48-0.3311.523.95

Commodities Energy_Oct. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทหารไทยออย์ฟันด์TMBOIL41.89144.036.889.66
2เคแทม ออยล์ ฟันด์KT-OIL41.26142.436.839.49
3ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์TISCOOIL35.19132.886.119.92
4ไทยพาณิชย์ออยล์SCBOIL35.00131.827.0511.13
5เค ออยล์K-OIL35.77130.886.3910.59
6กรุงศรี ออยล์KF-OIL32.88126.184.466.92
7แอสเซทพลัสออยล์ASP-OIL32.54123.506.028.43
8ทิสโก้ ยูเอส ออยล์TUSOIL31.51121.93-20.48-8.82
9ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6TOIL632.56121.64-21.48-9.33
10เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์I-OIL33.20119.03-13.78-4.82

Foreign Investment Miscellaneou_Oct. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์ONE-ACTIVE6/227.7086.51-0.482.50
2ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้UOBSC24.4055.737.263.97
3พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้PRINCIPAL GCF14.4855.318.716.31
4เค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-GPE19A-UI40.8252.33----
5ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัสSCBCOMP14.9547.939.084.25
6เคแทม ออล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่าKT-AASIA-A4.0934.1915.8810.40
7เค อะกริคัลเจอร์K-AGRI5.3931.322.57-2.13
8ออล เอเชีย อีควิตี้ASIA-E3.8522.7410.445.84
9ไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยSCBCR3YA1.8710.42----
10ไทยพาณิชย์ DynamicSCBDM0.835.92----

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2564

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2564

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก