10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2564

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

[table “LTF_Oct2021” could not be loaded /]

RMF - Quity_Oct. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพASP-VIETRMF24.3371.2114.94--
2บัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพB-INDIAMRMF25.1164.2318.7--
3เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKMSRMF10.2752.756.607.33
4ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพTHDRMF3.2952.035.727.04
5กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพKFDNMRMF7.1348.95----
6บัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพB-INNOTECHRMF8.6348.7528.88--
7เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์KKP GNP RMF-UH15.8847.55----
8กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFEURORMF13.1845.8219.1713.04
9ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน BTEGRMF-B5.9245.724.837.91
10ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVDTEGRMF-P5.6444.944.277.34

RMF - Allocation_Oct. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพLHFLRMF7.7644.273.994.21
2เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพKFLRMF5.6442.422.264.10
3ทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพTLFLEXRMF0.4439.433.52--
4ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)TFPRMF-A5.2138.330.543.39
5ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)TFPRMF-P5.2138.330.543.39
6ฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพPMIXRMF4.8733.94-3.20-0.09
7พรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพPRINCIPAL AARMF5.2832.515.115.46
8เอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพM-VALUE1.3831.75-0.452.46
9ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRM3-0.5331.740.330.85
10แอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-MRF3.3231.052.093.84

RMF - Fixed Income_Oct. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพUGISRMF1.206.224.28--
2กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKFSINCRMF1.006.054.00--
3เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF0.882.692.782.25
4แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-FRF0.962.241.801.54
5เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFIRMF0.611.972.101.88
6กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFAFIXRMF0.721.71----
7ทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพTMBBFRMF0.411.591.951.73
8กรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพRMF20.451.522.011.52
9กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพKFMTFIRMF0.401.512.141.82
10ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBABRMF0.381.461.66--

RMF - Other_Oct. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH6.870.6711.954.60
2บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF6.580.3211.844.43
3เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพI-GOLDRMF1.90-4.4210.943.95
4วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไปGOLD-RMF-A1.66-4.5310.173.28
5เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKGDRMF0.54-4.9111.615.05
6ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-HTGOLDRMF-H0.79-5.0811.685.12
7เคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-GOLD RMF1.35-5.0911.194.66
8ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพTGOLDRMF1.42-5.2410.454.21
9ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBGOLDHRMF0.45-5.3611.434.71
10ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGOLDSRMF0.22-5.9110.954.38

 

https://hoonsmart.com/archives/219322
https://hoonsmart.com/archives/219320
https://hoonsmart.com/archives/219326

ขอบคุณข้อมูลจาก