10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2564

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Mid Long Term Bond_Oct. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF0.882.692.782.25
2เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด FKKP ACT FIXED-F0.832.40----
3เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออมKKP ACT FIXED-SSF0.652.05----
4เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัมKKP ACT FIXED0.652.042.301.96
5เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFIRMF0.611.972.101.88
6เค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพKPVDFI0.861.91----
7พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPRINCIPAL iFIXED-X1.021.88----
8กรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อKTILF1.891.841.351.61
9พรินซิเพิล ตราสารหนี้PRINCIPAL FI0.821.732.432.31
10กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFAFIXRMF0.721.71----

Short Term Bond_Oct. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-FRF0.962.241.801.54
2กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพPVDKTFIX-1Y3Y0.551.82----
3เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์KACB0.791.732.322.13
4แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงLHDEBTPVD0.301.65----
5แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการLHDEBT-L0.381.55----
6เค หุ้นกู้K-CBOND0.501.511.971.77
7ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBABRMF0.381.461.66--
8แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่าLHDEBT-A0.331.441.361.27
9แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลLHDEBT-D0.331.441.310.69
10แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติLHDEBT-R0.331.431.331.25

Money Market_Oct. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์PRINCIPAL iDAILY-E0.290.60----
2แอสเซท พลัส ตราสารASP0.170.530.911.05
3ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลTCMF-I0.200.441.02--
4ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปTCMF0.200.430.830.93
5เคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ หน่วยลงทุนชนิด F*KKP MP-F0.200.40----
6ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอยTCMFENJOY0.190.400.971.12
7วี มันนี่ มาร์เก็ต ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปWE-MONEY-R0.180.40----
8พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติPRINCIPAL iDAILY-R0.160.360.800.93
9ธนชาตบริหารเงินT-CASH0.140.350.840.95
10พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มPRINCIPAL iDAILY-C0.160.351.041.07

Global Bond_Oct. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-MBOND1.1113.80----
2ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลียSCBAUD2.8912.752.01-0.94
3เคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-CSBOND-A2.2210.756.78
4กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์KFPREFER-A2.5210.64----
5วี โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลWE-TRBOND-A1.467.57----
6เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตM-SMART INCOME-AR1.537.503.62--
7เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดสะสมมูลค่าM-SMART INCOME-AC1.527.493.64--
8วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนสถาบันONE-GLOBHY-I2.106.942.52--
9ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าSCBOPPA1.326.894.41--
10ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัตSCBOPPR1.326.894.41--

Emerging Market Bond_Oct. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทีเอ็มบี Emerging BondTMBEBF0.744.604.00--
2อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์AEOB-1.193.173.101.27
3ตราสารหนี้เอเชียASIA-B1.201.624.251.85
4ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่SCBEMBOND1.190.795.372.56
5เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์K-APB-3.500.655.32--
6กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์KF-ELI-3.41-0.072.51-0.13
7เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผลADR-D-2.53-2.932.06-0.23
8ทีเอ็มบี Asian BondTMBASIAB-4.98-3.922.73--

https://hoonsmart.com/archives/219324
https://hoonsmart.com/archives/219322
https://hoonsmart.com/archives/219320

ขอบคุณข้อมูลจาก