10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2564

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Mid Long Term Bond_Sep. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFIRMF1.242.412.191.93
2เค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพKPVDFI1.312.30----
3กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFAFIXRMF1.082.01----
4ทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพTMBBFRMF0.811.971.991.80
5กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบันKTFIXPLUS-I1.291.922.341.93
6กรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพRMF21.141.912.091.58
7กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออมKFAFIXSSF1.111.90----
8กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่าKFAFIX-A1.111.902.50--
9กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพKFMTFIRMF0.901.852.201.87
10กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้KFENFIX1.381.79----

Short Term Bond_Sep. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF1.313.032.802.26
2เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด FKKP ACT FIXED-F1.222.70----
3เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออมKKP ACT FIXED-SSF1.042.34----
4เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัมKKP ACT FIXED1.042.342.331.98
5แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-FRF1.152.341.801.53
6พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPRINCIPAL iFIXED-X1.362.20----
7กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพPVDKTFIX-1Y3Y1.092.17----
8เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์KACB1.142.052.382.16
9พรินซิเพิล ตราสารหนี้PRINCIPAL FI1.202.032.502.36
10ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBABRMF0.681.871.72--

Money Market_Sep. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์PRINCIPAL iDAILY-E0.300.61----
2แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ASP0.170.560.941.06
3ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลTCMF-I0.200.461.05--
4ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปTCMF0.200.440.840.94
5ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอยTCMFENJOY0.180.410.991.13
6เคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ หน่วยลงทุนชนิด F*KKP MP-F0.190.41----
7วี มันนี่ มาร์เก็ต ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปWE-MONEY-R0.180.41----
8ธนชาตบริหารเงินT-CASH0.140.360.860.96
9พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติPRINCIPAL iDAILY-R0.170.360.820.94
10พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มPRINCIPAL iDAILY-C0.170.351.071.08

Global Bond_Sep. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-MBOND2.4922.52----
2เคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-CSBOND-A4.4811.626.48--
3กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์KFPREFER-A4.3911.61----
4เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตM-SMART INCOME-AR3.038.643.44--
5เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดสะสมมูลค่าM-SMART INCOME-AC3.028.643.46--
6ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัตSCBOPPR3.188.534.20--
7ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าSCBOPPA3.188.534.20--
8วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนสถาบันONE-GLOBHY-I2.927.932.57--
9วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-GLOBHY-R2.797.662.31--
10วี โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลWE-TRBOND-A1.507.29----

Emerging Market Bond_Sep. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทีเอ็มบี Emerging BondTMBEBF3.214.543.22--
2อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์AEOB2.494.402.791.33
3เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์K-APB0.794.295.62--
4กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์KF-ELI0.512.602.340.18
5ตราสารหนี้เอเชียASIA-B1.771.914.001.80
6ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่SCBEMBOND1.881.554.982.83
7ทีเอ็มบี Asian BondTMBASIAB-2.06-1.173.20--
8เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันADR-D-1.99-1.821.33-0.72

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2564

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2564

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2564

 

ขอบคุณข้อมูลจาก