10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2564

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

กองทุน LTF_Sep. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวMIDSMALLLTF3.2159.3413.77--
2กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผลKFLTFTSM-D9.6254.92-1.79--
3ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TDSLTF-B2.4350.105.637.11
4ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TDSLTF-A2.1649.305.066.54
5ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาวUTSME-LTF2.8648.230.88--
6กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค ชนิดจ่ายเงินปันผลKFLTFDNM-D8.1346.29----
7เค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTFKMSLTF-C(L)7.1145.562.97--
8แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล และสิทธิประโยชน์ทางภาษีLHSMARTLTF-D6.4243.394.028.16
9ทิสโก้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน BTISCOLTF-B3.2141.062.727.32
10แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่าLHACTLTF-A6.8440.603.17--

RMF - Quity_Sep. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพASP-VIETRMF28.3170.8012.35--
2บัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพB-INDIAMRMF27.4466.6018.68--
3ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพTHDRMF2.1052.303.146.53
4กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพKFDNMRMF8.6348.25----
5กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFINDIARMF16.4945.59----
6เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKMSRMF6.9545.522.967.95
7บัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพB-INNOTECHRMF9.8941.48----
8ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน BTEGRMF-B3.2941.062.817.77
9ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVDTEGRMF-P3.0140.312.267.19
10ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน ATEGRMF-A3.0140.312.267.19

RMF - Allocation_Sep. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพLHFLRMF5.4736.961.564.85
2ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)TFPRMF-P2.9734.37-1.533.20
3ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)TFPRMF-A2.9734.37-1.533.20
4เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพKFLRMF0.4034.13-0.393.68
5ทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพTLFLEXRMF-6.1433.39-0.08--
6ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRM3-1.2729.24-1.740.67
7ฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงPMIXRMF4.1729.22-5.75-0.29
8แอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-MRF3.3128.97-0.453.30
9เอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพM-VALUE-1.5526.20-2.651.73
10พรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพPRINCIPAL AARMF4.2524.092.614.97

RMF - Fixed Income_Sep. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพUGISRMF2.736.954.31--
2กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKFSINCRMF2.446.734.01--
3เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงKKP INRMF1.313.032.802.26
4เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFIRMF1.242.412.191.93
5แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-FRF1.152.341.801.53
6กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFAFIXRMF1.082.01----
7ทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพTMBBFRMF0.811.971.991.80
8กรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพRMF21.141.912.091.58
9ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBABRMF0.681.871.72--
10กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพKFMTFIRMF0.901.852.201.87

RMF - Other_Sep. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF10.25-2.6913.373.61
2ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH9.98-2.8613.453.69
3วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไปGOLD-RMF-A4.05-7.3711.022.05
4เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKGDRMF2.33-8.3311.573.63
5เคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-GOLD RMF3.51-8.4611.323.32
6เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพI-GOLDRMF3.07-8.5810.882.62
7ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBGOLDHRMF2.43-8.6911.383.29
8ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-HTGOLDRMF-H2.32-8.7411.573.66
9ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGOLDSRMF2.24-9.1510.952.97
10ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพTGOLDRMF2.62-9.3310.312.73

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2564

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2564

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก