10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2564

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Equity Large Cap_Sep. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTISCOHD-A 2.0754.353.976.80
2ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพTHDRMF2.1052.303.146.53
3ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้TISCODS1.8751.795.577.09
4เอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิควิตี้ ฟันด์M-Active1.1250.293.845.31
5ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TDSLTF-B2.4350.105.637.11
6ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (N)TDSLTF-N2.1649.38----
7ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TDSLTF-A2.1649.305.066.54
8เอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี้M-FOCUS1.8946.05----
9ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม ชนิดสะสมผลตอบแทนTISESG-A-1.3744.03-1.13--
10ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม ชนิดจ่ายเงินปันผลTISESG-D-1.3744.00-1.114.24

Equity Small MidCap_Sep. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนTLMSEQ9.0260.9015.43--
2เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวMIDSMALLLTF3.2159.3413.77--
3เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผลM-MIDSMALL-D2.4957.4713.3414.06
4ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน ATSF-A6.3557.3116.5916.76
5กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้KFTHAISM10.1556.92-1.744.14
6กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผลKFLTFTSM-D9.6254.92-1.79--
7กรุงไทยหุ้น Mid-Small CapKTMSEQ8.3354.5715.5210.83
8เคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITYKKP SM CAP5.5852.467.39--
9ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี้ตี้ ฟันด์UTSME3.0949.610.634.46
10กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผลKFDNM-D8.8249.33-2.587.68

Property Indirect_Sep. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ONE-PROP2.250.99-2.980.58
2วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ONEPROP-D1.16-0.47-3.22-0.95
3ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพT-PropertyRMF-0.29-1.82-4.28-1.25
4ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์T-PROPERTY-0.24-1.83-4.09-1.64
5ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิลT-PropInfraFlex-0.33-1.89-3.070.25
6วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพONEPROP-RMF1.23-2.40-5.19-1.69
7ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ลTTHREIT1.38-3.46----
8เอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพM-PROP RMF-0.42-4.19-3.270.90
9เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์M-Property-0.94-4.30-3.821.49
10เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออมMPDIVSSF-1.15-5.00----

[table “AggressiveAllocation_Sep2021” not found /]

Moderate Allocation _Sep. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1บีแอ็คทีฟB-ACTIVE0.3446.526.195.28
2เอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมMTF-SSF3.8830.82----
3เอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษMTF-SSFX3.8730.81----
4กาญจนอนันต์KAF0.6125.313.213.67
5รวงข้าวดุลทรัพย์RKBC1.2123.512.164.17
6ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์TW-BAL1.9621.790.623.26
7เค ไลฟ์สไตล์ 2530K-25301.0319.532.103.30
8ไทย บาลานซ์ฟันด์TBF-1.1218.85-5.75-0.10
9เค แพลน 3K-PLAN32.0818.182.653.93
10เคเคพี บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKKP BLRMF2.6917.87-2.782.33

Conservative Allocation_Sep. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค ไลฟ์สไตล์ 2520K-25200.5815.252.282.90
2เค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKBLRMF1.1014.191.592.31
3เอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัสMIPLUS2.2414.18----
4เอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพM-TWSUK RMF0.6313.753.02--
5เฟลกซิเบิ้ล คอร์ปอเรทFCF0.5213.531.752.02
6เค แพลน 2K-PLAN22.0010.452.362.84
7เค ไลฟ์สไตล์ 2510K-25100.5810.042.032.57
8กรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 ชนิดสะสมมูลค่าKT25/75-A1.178.741.43--
9กรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25 /75 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติKT25/75-R1.178.731.42--
10เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light ชนิดทั่วไปKKP SG-AA Light2.828.34----

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2564

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2564

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก