10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2564

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Global Equity_Sep. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1พรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติPRINCIPAL GSCEQ-R5.9141.6710.0810.15
2เค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่าK-CHANGE-A(A)21.8736.51----
3เค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออมK-CHANGE-SSF21.8736.43----
4ทหารไทย World Equity IndexTMBWDEQ16.1636.4113.7212.04
5กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผลKF-SMCAPD5.3235.126.046.47
6เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟKKP GNP15.6735.0517.6414.84
7เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์KKP GNP RMF-UH15.6534.86----
8อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ABWOOF16.4834.6212.238.92
9ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์SCBPGF2.4434.4913.3413.37
10ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBPGFP2.4034.49----

[table “AsiaPacificex-JapanEquity_Sep2021” not found /]

Emerging Market Equity_Sep. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอKWI EE EURO27.6360.6613.408.53
2อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ABGEM4.5632.0512.666.80
3ทิสโก้ ละติน อเมริกาTISCOLAF-2.3526.01-5.42-3.04
4เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้K-GEMO-1.2823.5710.8410.24
5ไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่SCBEMEQ-0.1823.016.276.14
6ทหารไทย Emerging Markets Equity IndexTMBEMEQ2.0722.057.796.22
7ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEMEQP-2.6920.64----
8วรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้1AM-GEM2.3920.379.396.12
9กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้KF-LATAM-0.9518.09-2.27-1.66
10ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBEAERMF-5.9217.12-0.41--

US Equity_Sep. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคปSCBUSSM16.2856.108.3310.47
2ไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBUSSMP16.2856.10----
3อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ABAGS19.0755.6016.3013.31
4กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์KF-HSMUS2.6837.337.76--
5ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์TUSEQ-UH16.6935.9315.8314.16
6อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท ฟันด์ABAG19.2335.2415.3313.47
7ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์TMBUSO6.8332.956.049.88
8ไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์SCBBLN14.4530.0919.7919.50
9ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBS&P500E9.5230.06----
10ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBS&P500P9.5230.06----

Europe Equity_Sep. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุนK-EUSMALL6.1748.4112.76--
2เคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์KT-EURO5.9248.3212.7812.91
3ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEUSMP16.9642.19----
4ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคปSCBEUSM16.0239.9215.2814.41
5กรุงศรียุโรปอิควิตี้KF-EUROPE19.0536.3215.2611.84
6กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFEURORMF15.6432.7914.2311.20
7ยูไนเต็ด ยูโรเปี้ยน สมอล แคป ฟันด์UES7.2231.086.658.13
8เค ยูโรเปียน หุ้นทุนK-EUROPE13.0830.8015.5013.12
9เค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKEURMF13.0730.4715.4312.99
10เค ดัชนีหุ้นยุโรปK-EUX6.0529.838.579.09

Japan Equity_Sep. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสนิปปอนโกรทASP-NGF8.4538.184.6210.00
2กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผลKF-JPSCAPD6.3228.946.44--
3ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBNK225E2.3128.73----
4ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBNK225P2.3128.73----
5กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้KF-JPSCAP5.8128.116.19--
6ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผลSCBNK225D1.8327.478.2713.37
7ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นSCBNK2251.8027.458.2713.38
8เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผลKT-JAPAN-D3.7527.217.708.99
9ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้TISCOJP1.0126.966.8611.79
10เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-JAPAN-A3.7626.867.628.99

China Equity_Sep. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่าUOBSGC10.1322.9915.4411.97
2เคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-Ashares-A6.1820.01----
3เอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผลMCHINAGD5.3719.42----
4เกรธเธอร์ ไชน่าGC2.6816.5813.519.80
5บัวหลวงหุ้นจีนB-CHINE-EQ2.6515.522.53--
6ทหารไทย China Equity IndexTMBCHEQ-0.1915.0113.8411.96
7กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผลKF-HCHINAD-4.5714.8011.0012.61
8กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKFCHINARMF-4.8114.1910.59--
9วี ไชน่า โกรทWE-CHIG-0.6912.95----
10ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน ATISCOCHA-A-1.0111.55----

Global Health Care_Sep. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่าKFHEALTH-A15.8823.9012.71--
2กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผลKFHEALTH-D15.8823.9012.6010.42
3เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน UnhedgedK-GHEALTH(UH)15.9323.8612.9811.81
4เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่าKWI HCARE-A15.8823.028.336.30
5เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผลKWI HCARE-D15.8522.948.326.30
6ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์TBIOTECH6.6018.70----
7แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ASP-IHEALTH-0.0318.36----
8ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั้วไปTGHRMF-A9.7917.957.018.75
9เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนK-GHEALTH8.3816.5010.7511.79
10กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่าKFHHCARE-A7.9616.30----

Property - Indirect Global_Sep. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้SCBGPROP11.4032.327.97--
2ทิสโก้ ยูเอส รีทTUSREIT12.6831.728.964.73
3ที่เอ็มบี Global PropertyTMBGPROP6.1729.302.90--
4ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGPROPRMF6.0929.113.03--
5ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBGPROPP8.0128.30----
6พรินซิเพิล โกลบอล รีทส์PRINCIPAL GREITs8.5325.994.66--
7เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์KT-PROPERTY12.2225.8210.907.61
8เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-PROPERTY RMF11.9025.3510.036.99
9วี ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้WE-USREIT11.0525.34----
10เค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน ชนิดจ่ายเงินปันผลK-GPROP-A(D)10.8623.622.611.87

Global Allocation_Sep. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโอเรียนทัลKF-ORTFLEX1.2925.9318.8412.26
2เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติKT-IGF-R6.6518.8410.6210.01
3เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-IGF-A6.6518.8110.61--
4เอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดสะสมมูลค่าM-MULTI-A8.1418.49----
5เอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนดิจ่ายเงินปันผลM-MULTI-D8.1318.48----
6ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income AllocationTMB-ES-IALLO5.7518.29----
7ไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย ชนิดสะสมมูลค่าSCBGMTA11.1817.66-2.01--
8เอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติงM-VI4.0216.734.64--
9ไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBAPLUSA0.0915.814.23--
10ไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)SCBAPLUS0.0915.814.23--

Commodities Precious Metals_Sep. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลUOBSG-N10.20-1.7413.443.67
2ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผลUOBSG-D10.24-1.8013.383.64
3ทหารไทย โกลด์ ฟันด์TMBGOLD10.18-1.9013.803.82
4ไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDE10.66-1.93----
5ไทยพาณิชย์โกลด์SCBGOLD10.41-2.3514.374.14
6บัวหลวงโกลด์ฟันด์BGOLD10.29-2.5213.673.84
7บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF10.25-2.6913.373.61
8ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH9.98-2.8613.453.69
9ธนชาตทองคำแท่ง-UHTGOLDBULLION-UH10.11-2.9413.773.92
10กรุงศรีโกลด์KF-GOLD9.96-3.0413.053.18

Commodities Energy_Sep. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทหารไทยออย์ฟันด์TMBOIL39.5999.401.587.50
2เคแทม ออยล์ ฟันด์KT-OIL39.0598.111.547.30
3ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์TISCOOIL31.1889.06-0.497.15
4ไทยพาณิชย์ออยล์SCBOIL30.4487.370.098.19
5เค ออยล์K-OIL31.0886.78-0.527.64
6กรุงศรี ออยล์KF-OIL29.2383.14-1.234.41
7ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6TOIL630.4882.62-26.40-11.39
8ทิสโก้ ยูเอส ออยล์TUSOIL29.4282.46-25.51-10.89
9แอสเซทพลัสออยล์ASP-OIL28.9681.77-0.746.68
10เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์I-OIL31.8480.74-19.11-6.69

Foreign Investment Miscellaneou_Sep. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์ONE-ACTIVE6/225.3959.09-5.740.83
2ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้UOBSC30.9050.975.363.10
3ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ SCBCOMP21.7445.517.093.67
4พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้PRINCIPAL GCF18.7044.956.515.55
5เค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-GPE19A-UI35.3037.20----
6เค อะกริคัลเจอร์K-AGRI13.4128.583.35-1.76
7ไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยSCBCR3YA2.067.51----
8เค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKHY23A-UI0.374.32----
9เค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-GTPE20A-UI4.142.97----
10ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2UDBC3Y22.002.54----

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2564

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2564

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก