ACE คว้า 18 โรงไฟฟ้าชุมชน กำลังผลิต 50 MW.

HoonSmart.com>> กกพ.ประกาศรายชื่อ 43 ราย ขายไฟฟ้าชุมชน รวม 149.50 เมกะวัตต์ กำหนดจ่ายไฟเข้าระบบต้นปี 68 “แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้” คว้ามากสุด 18 แห่ง กำลังผลิต 50 MW บริษัทร่วมทุน SCI เข้าวิน 4 โครงการ 11 MW  

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) จำนวนทั้งสิ้น 43 ราย เสนอขายไฟฟ้ารวม 149.50 เมกะวัตต์ (MW) ราคาเฉลี่ย 3.1831 บาทต่อหน่วย

ทั้งนี้เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล 16 ราย เสนอขายรวม 75.00 เมกะวัตต์ ราคาเฉลี่ย 2.7972 บาทต่อหน่วย และโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพรวม 27 ราย รวม 74.50 เมกะวัตต์ ราคาเฉลี่ย 3.5717 บาทต่อหน่วย ตามกรอบเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) กำหนดเป้าหมายจากเชื้อเพลิงชีวมวล 75 เมกะวัตต์ และเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ 75 เมกะวัตต์ กำหนดลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 120 วัน วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายใน 36 เดือนนับจากวันลงนาม  หรือภายในวันที่ 21 ม.ค.2568

ด้านบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) ได้มากที่สุดจำนวน 18 โครงการ กำลังการผลิต 50 MW  บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์( CV ) ได้ 3 โครงการ กำลังผลิตรวมกว่า 19.8  MW  บริษัท ยูเอซี โกลบอล (UAC) ได้ 1 โครงการ กำลังการผลิต 3 MW  ส่วนบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป (CWT) บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง (TPCH) บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER) ไม่ได้รับเลือกเข้าโครงการในด้านของราคาเสนอขายไฟฟ้า

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค (SCI) เปิดเผยว่า บริษัทร่วมทุนของ SCI ได้รับเลือกทั้งหมด 4 โครงการ กำลังการผลิตรวม 11 เมกะวัตต์ และมั่นใจว่าจะสามารถเดินหน้าโครงการร่วมกับเครือข่ายเกษตรกร และจัดหาวัตถุดิบได้ตามแผนงานที่วางไว้

“ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับ SCI ในการขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงาน เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต” นายเกรียงไกรกล่าวในที่สุด