ตลท.เตือน RCI ซื้อขายวันสุดท้าย 15 ก.ค.ก่อนเพิกถอนหุ้น

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุน หุ้น RCI ซื้อขายวันสุดท้าย 15 ก.ค.ก่อนเพิกถอนหุ้น 16 ก.ค.64 หลังขอออกจากตลาดหุ้นด้วยความสมัครใจ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งเตือนก่อนเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (RCI) วันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์ วันที่ 15 ก.ค. 2564 และเพิกถอนหลักทรัพย์ 16 ก.ค. 2564

ทั้งนี้ หลังจากบริษัทฯ ขอเพิกถอนหุ้นด้วยความสมัครใจและได้ดำเนินการตามข้อกำหนดเสร็จสิ้นแล้ว