CCET เผยรง.มหาชัยเตรียมผลิตทดแทนสาขาเพชรบุรีปิดชั่วคราวหลังพนง.ติดโควิด

HoonSmart.com>> “แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์” เตรียมแผนสำรองหลังปิดโรงงานเขาย้อย เพชรบุรีชั่วคราว 14 วัน เหตุพนักงานติดเชื้อโควิด-19 ใช้โรงงานมหาชัยผลิตทดแทน ยันไม่กระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ

บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ CCET แจ้งสถานการณ์ปัจจุบันโรงงานของบริษัทฯ ในประเทศไทยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้หยุดสายการผลิตบางส่วนชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.-3 มิ.ย.2564 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการฆ่าเชื้อและทำความสะอาดในโรงงานและพื้นที่ใกลเ้คียงได้อย่างทั่วถึง ภายใต้การกำ กับดูแลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี หลังจากพนักงานติดเชื้อ COVID -19

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังมีโรงงานที่มหาชัย (สมุทรสาคร) ซึ่งยังดำเนินการผลิตตามปกติและบริษัทฯ ได้เตรียมแผนการผลิตสำรองเพื่อรองรับความต้องการเร่งด่วนทดแทนบางสายการผลิตที่จำเป็นตัองหยุดลงชั่วคราว

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีทรัพยากรเพียงพอและสามารถเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการผลิตของบริษัทฯ ที่วางไว้

การที่ประเทศไทยจะได้รับวัคซีนมากขึ้น เป็นที่คาดหมายว่าประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดเพชรบุรีจะได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มมากขึ้น เพื่อป้องกัน ปัญหาการแพร่ระบาดที่กำลังเกิดขึ้น บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าเหตุการณ์นี้จะสามารถคลี่คลายได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจโดยรวมของบริษัทฯ

สำหรับพนักงานที่โรงงานเขาย้อยติด COVID -19 นั้นไม่ใช่ความผิดของทั้งพนักงานหรือ บริษัทฯ และเหตุแห่งการแพร่ระบาดมาสู่โรงงานก็ยังไม่ทราบแน่ชัด บริษัทฯ จึงยังคงจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานในช่วงที่ต้องกักตัวและจะจัดหาอาหารและน้ำ 3 มื้อให้กับพนักงานทุกคนในระหว่างการกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการ (Self – Quarantine) รวมทั้งการจัดเตรียมเพื่อดำเนินการตามมาตราการควบคุมโรคของกรมควบคุมโรค

 
 
อ่านข่าว

CCET ปิดโรงงานเขาย้อย เพชรบุรี 14 วัน พนง.ติดโควิด 682 ราย