กองทรัสต์ SHREIT รีไฟแนนซ์หนี้ฉลุย 45.02 ล้านยูโร

HoonSmart.com>> กองทรัสต์ SHREIT กู้เงินระยะยาวสถาบันการเงินต่างประเทศ รีไฟแนนซ์หนี้ครบกำหนดชำระเดือนมิ.ย.นี้ วงเงิน 45.02 ล้านยูโร ด้านโรงแรมในพอร์ตทั้ง 3 แห่งในอินโดนีเซียและเวียดนามเริ่มฟื้น กลับมามีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อมงวดไตรมาส 1/64 ท่ามกลางโควิด-19

บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ (SHREIT) แจ้งว่า กองทรัสต์ SHREIT ได้ดำเนินการ refinance ได้สำเร็จลุล่วง โดยเป็นการดำเนินการกับสถาบันการเงินต่างประเทศขนาดใหญ่ซึ่งมีเครือข่ายในระดับสากลแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นการ refinance เงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงินซึ่งมียอดเงินต้นคงเหลือเท่ากับ 45.02 ล้านยูโร(กำหนดชำระคืนภายในเดือนมิ.ย.2564) อัตราดอกเบี้ยรวมกับค่าธรรมเนียมการปกป้องความเสี่ยงตามสัญญากู้ คิดเป็นต้นทุนทางการเงินประมาณ 5.6% ต่อปี

กองทรัสต์ SHREIT ได้ดำเนินการ refinance เป็นเงินกู้ยืม ซึ่งกำหนดชำระคืนในระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปีมียอดเงินต้น 61.45 ล้านเหรียญสหรัฐ (รวมเงินสำรองการชำระดอกเบี้ย) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดอายุสัญญา 8.5% ต่อปี (ไม่มีค่าธรรมเนียมในการปกป้อง ความเสี่ยงเนื่องจากกู้เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นสกุลเงินหลักในการดำเนินธุรกิจ) มีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกสามเดือน

นอกจากนี้มีเงื่อนไขโดยทั่วไปไม่เปลี่ยนแปลงจากสัญญาเดิม เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม และ Loan to Value Ratio ตามที่กำหนดในสัญญา การดำรงให้กองทรัสต์ฯเป็นกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การจำกัดการทำรายการธุรกรรมของกองทรัสต์ฯและบริษัทย่อยบางประการ การดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างการถือหุ้นบางประการของผู้จัดการกองทรัสต์ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามความสำเร็จในการ refinance นี้ ถือเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ เนื่องจากสถานการณ์ของอุตสาหกรรมโรงแรมทั้งในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนประเทศอื่นๆ ทั่วทั้งโลก ได้เผชิญกับอัตราการติดเชื้อของ COVID-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมา

แม้ว่าอุตสาหกรรมโรงแรมจะยังต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งในระดับเจ้าของธุรกิจและเครือข่ายผู้บริหารโรงแรม แต่พอร์ตการลงทุนของกองทรัสต์ SHREIT ยังถือได้ว่ามีความแข็งแกร่งเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ โดยหลังจากการปรับปรุงการบริหารจัดการซึ่งริเริ่มโดยผู้จัดการกองทรัสต์ ร่วมกับเครือข่ายผู้บริหารโรงแรมในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 โรงแรมทั้งสามแห่งก็เริ่มกลับมามีผลกำไร (ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อม – EBITDA) ตลอดระยะเวลาไตรมาสที่ 1 ปี 2564

การฟื้นตัวของผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ที่เข้าลงทุน และความสำเร็จในการ refinance จะช่วยลดภาระความเสี่ยงให้กองทรัสต์ SHREIT ในระยะใกล้จนถึงระยะกลาง เพื่อให้กองทรัสต์อยู่ในสถานะที่พร้อมต่อการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ กองทรัสต์ SHREIT ลงทุนในโรงแรมระดับ 3-5 ดาวในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้การบริหารจัดการของกองทรัสต์ฯ ประกอบด้วย โรงแรม Pullman Jakarta Central Park กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย, โรงแรม Capri by Fraser และโรงแรม IBIS Saigon South ในเมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม บริหารจัดการโดยเครือข่ายโรงแรมมืออาชีพ ซึ่งมีคุณภาพเป็นที่รู้จักในระดับสากล

 
 
 
 
อ่านข่าวอื่นๆ
ตลท.ขึ้น SP ทรัสต์ SHREIT ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นงบ โควิดฉุดขาดทุน
ผู้ถือหน่วย SHREIT ไม่อนุมัติขายสินทรัพย์ โหวตหนุน 63% ไม่ถึงเกณฑ์
SHREIT ชี้ธุรกิจโรงแรมถดถอย ชงผู้ถือหน่วยขายกิจการให้ LTB เสนอซื้อ 3.3 พันลบ.