ความจริงความคิด : การบริหารพอร์ตการลงทุนสำหรับคนหลังเกษียณ ตอนที่ 3

โดย…สาธิต บวรสันติสุทธิ์, CFP นักวางแผนการเงิน

ครั้งที่แล้ว เราพูดกันถึงพอร์ตการลงทุนสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับชีวิตวัยเกษียณไปแล้ว วันนี้เรามาต่อ พอร์ตการลงทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในอนาคตกันเลยครับ

ควรเป็นการลงทุนให้ผลตอบแทนพอสมควรอย่างน้อยควรมากกว่าเงินเฟ้อ จากตารางข้างล่าง หากเงินออมของเราได้ผลตอบแทน = 0%/ปี และเราถอนเงินออมมาใช้ปีละ 10% ในเวลาเพียง 10 ปี เงินออมเราก็จะหมด แต่หากเงินออมของเราได้ผลตอบแทน = 5%/ปี และเราถอนเงินออมมาใช้ปีละ 10% เงินออมเราก็จะหมดในเวลาเพียง 14 ปี และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามผลตอบแทนของเงินออมเรา

อย่างไรก็ตาม การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง มักจะมีความเสี่ยงสูง การกระจายความเสี่ยงจะช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนได้ดี ขณะเดียวกันการลงทุนที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีก็ช่วยเพิ่มผลตอบแทนของเงินออม เช่น LTF, RMF

สำหรับการกระจายประเภทหลักทรัพย์ พอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับคนเกษียณเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนเกษียณ มีดังนี้

• หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น หุ้น กองทุนหุ้น ฯลฯ ประมาณ 5% – 15%

• หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงปานกลาง เช่น หุ้นกู้เอกชน กองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทุนตราสารหนี้ระยะยาว ฯลฯ ประมาณ 20% – 40%

• หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น พันธบัตรรัฐบาล กองทุนตลาดเงิน ประมาณ 40% – 80%

ที่มา : Retirement planning, Financial perspectives Pte Ltd., Singapore

แต่เมื่อพูดเกี่ยวกับการวางแผนการลงทุนในวัยเกษียณ ก็ไม่ใช่ว่าเราจะสนใจเรื่องการลงทุนอย่างเดียว เพราะการลงทุนอาจช่วยลดความเสี่ยงกรณีเรามีอายุยืนยาว เช่น ความเสี่ยงด้านรายได้ ความเสี่ยงจากการว่างงาน ฯลฯ คือความเสี่ยงกรณีไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเรา

แต่ในชีวิตวัยเกษียณก็มีความเสี่ยงอีกอย่างคือ ความเสี่ยงกรณีมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเรา ซึ่งความเสี่ยงพวกนี้ การลงทุนอาจไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุด เช่น ความเสี่ยงจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ความเสี่ยงด้านสุขภาพ โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านสุขภาพเป็นความเสี่ยงที่น่ากลัวมาก เหตุผลเพราะร่างกายเราจะเสื่อมลงเรื่อยๆตลอดเวลา และเมื่ออายุยิ่งมากอัตราการเสื่อมยิ่งเยอะ ปัญหาสุขภาพจึงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นควบคู่กับวัยเกษียณ และสิ่งที่ซ้ำเติมความน่ากลัวของความเสี่ยงด้านสุขขภาพก็คือ ค่ารักษาพยาบาลที่แพงขึ้นทุกๆปี โดยเฉลี่ยปีละ 7%

และอีกอย่างก็คือ ตอนที่เราเกษียณ เวลาเราไปโรงพยาบาล เรามักจะไปเป็นคนไข้ใน หรือ เลวร้ายกว่านั้นคือ นอน ICU ซึ่งค่ารักษาพยาบาลแพงมาก จนหลายคนที่ไม่ได้วางแผนการรักษาพยาบาลมาอย่างดี เงินที่ออมมาตลอดชีวิตอาจหมดได้ ดังนั้น การวางแผนเพื่อวัยเกษียณจึงควรมองอย่างครบถ้วนทุกด้าน

 
 
อ่านบทความอื่นๆ

ความจริงความคิด : การบริหารพอร์ตการลงทุนสำหรับคนหลังเกษียณ ตอนที่ 1

ความจริงความคิด : การบริหารพอร์ตการลงทุนสำหรับคนหลังเกษียณ ตอนที่ 2

ความจริงความคิด : การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน