ITD เซ็นก่อสร้างโครงการรถไฟไทย-จีนสัญญา 4-4 มูลค่า 6,573 ลบ.

HoonSmart.com>> “อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์” เซ็นสัญญา รฟท. งานโยธาศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย โครงการรถไฟไทย-จีน พัฒนารถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-หนองคาย สัญญาที่ 4-4 มูลค่างาน 6,573 ล้านบาท

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 29 มี.ค.2564 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างกับการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-4 เป็นงานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย มูลค่างาน 6,573 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วัน

สำหรับลักษณะงานก่อสร้างประกอบด้วย 1. งานก่อสร้างทางรถไฟระดับพื้นในศูนย์บำรุง 2. งานอาคารภายในศูนย์ซ่อมบำรุงฯ รวมถนนต่อเชื่อม เป็นอาคารระบบซ่อมบำรุงขบวนรถไฟ 19 อาคาร, อาคารควบคุมระบบการจัดการเดินรถและฝึกอบรม 4 อาคาร และอาคารสำหรับระบบซ่อมบำรุงทาง 8 อาคาร 3. งานก่อสร้างถนน งานระบบระบายน้ำ งานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ และงานอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ