10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 28 ก.พ. 2564

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

LTF_Feb 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TMSLTF-B18.8246.772.78--
2แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-T18.9046.745.68--
3ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TMSLTF-A18.4545.832.20--
4เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวMIDSMALLLTF20.3043.822.88--
5ธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาวT-SMCapLTF17.4036.76-1.43--
6กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผลKFLTFTSM-D23.7434.07-8.88--
7ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาวUTSME-LTF29.6331.84-4.73--
8ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TDSLTF-B30.5531.582.43--
9ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TDSLTF-A30.2130.881.89--
10แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-GLTF-T19.0830.070.136.30

RMF - Quity_Feb 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโลกบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFGTECHRMF24.8477.3520.95--
2เคแทม ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-CHINA RMF31.4372.6211.89--
3แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพASP-DISRUPTRMF16.2171.53----
4วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไปONE-UGERMF-A18.6371.4523.35--
5แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพASP-ROBOTRMF17.1969.4117.45--
6บัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพB-INNOTECHRMF22.1256.02----
7ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBAGLRMF29.6255.398.7613.98
8กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพKFJAPANRMF19.4151.354.078.74
9บัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพB-ASIARMF32.0650.70----
10ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)TMSRMF-B18.9547.272.47--

RMF - Allocation_Feb 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพKGARMF11.0527.297.138.02
2ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพUOBGARMF10.7626.476.936.95
3ทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพTLFLEXRMF20.7821.40-5.84--
4แอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-MRF12.0419.78-3.843.36
5แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพLHFLRMF16.7717.59-3.545.74
6ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGWP3.4316.355.236.15
7พรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพPRINCIPAL AARMF9.7015.681.355.36
8ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)TFPRMF-A16.1714.86-5.143.61
9ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVDTFPRMF-P16.1714.86-5.143.61
10ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGW2.1813.694.585.35

RMF - Fixed Income_Feb 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKFSINCRMF3.933.542.96--
2ธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพT-GlobalBondRMF0.812.321.05-0.10
3เคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-BOND RMF-0.461.333.302.51
4ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGRMF-0.411.212.612.23
5ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพSCBRM10.680.961.281.33
6เค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพKSFRMF0.790.901.371.39
7เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF1.450.902.272.06
8ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพUOBGBRMF0.530.701.641.44
9แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-FRF0.870.501.321.30
10พรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพPRINCIPAL FIRMF0.700.451.531.51

RMF - Other_Feb 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-HTGOLDRMF-H-8.858.608.465.81
2เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพI-GOLDRMF-9.168.107.924.09
3เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKGDRMF-8.887.678.275.70
4ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBGOLDHRMF-9.157.368.025.31
5ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - HUOBGRMF-H-9.277.127.715.04
6ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGOLDSRMF-9.356.897.695.07
7วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไปGOLD-RMF-A-9.676.247.383.64
8ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพTGOLDRMF-9.535.957.224.69
9เคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-GOLD RMF-10.005.827.724.78
10กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKFGOLDRMF-10.593.615.581.49

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 28 ก.พ. 2564

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 28 ก.พ. 2564

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 28 ก.พ. 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก