10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 28 ก.พ. 2564

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Equity Large Cap_Feb 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสหุ้นไทยASP-THEQ18.3237.74-0.357.03
2แอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพASP-ERF16.9835.62-0.326.55
3ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุนTISCOHD33.6533.921.468.80
4ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้TISCODS32.4632.982.44--
5ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TDSLTF-B30.5531.582.43--
6ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพTHDRMF31.7730.990.588.44
7ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TDSLTF-A30.2130.881.89--
8แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-GLTF-T19.0830.070.136.30
9ทิสโก้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน BTISCOLTF-B22.4326.15-0.117.80
10ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน BTEGRMF-B22.3625.920.018.89

Equity Small MidCap_Feb 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนTLMSEQ32.4967.147.82--
2กรุงไทยหุ้น Mid-Small CapKTMSEQ27.3761.132.479.79
3กรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอKT-mai16.8254.33-1.213.88
4ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน ATSF-A34.0954.3111.6816.72
5เคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITYKKP SM CAP30.6551.342.27--
6ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน ATISCOMS-A20.7350.181.167.86
7แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ASP-SME19.5447.726.26--
8ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)TMSRMF-B18.9547.272.47--
9กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TMSLTF-B18.8246.772.78--
10แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-T18.9046.745.68--

Property Indirect_Feb 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ลTTHREIT-15.27-23.48----
2ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิลT-PropInfraFlex-14.11-24.39-3.40--
3วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ONEPROP-D-13.98-24.71-4.01-1.31
4แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพLHTPROPRMF-17.59-25.76-1.631.71
5ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพT-PropertyRMF-14.21-25.98-4.86-0.67
6วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ONE-PROP-14.38-26.30-3.750.15
7ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์T-PROPERTY-14.29-26.43-4.56-0.88
8วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพONEPROP-RMF-15.32-26.57-5.75-1.77
9แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผลLHPROPINFRA-D-17.61-27.20-2.69--
10เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการลงทุนMPDIVMF-18.05-27.75-3.601.74

Aggressive Allocation _Feb 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล พลัสTISCOFLEXP36.5584.0414.5616.77
2แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัสASP-FLEXPLUS27.7647.430.61--
3กรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์KT-FLEX24.3438.24-0.803.88
4ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์TISCOAGF19.6537.7612.3013.43
5เอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์M-FLEX12.5432.14-1.68-1.00
6บีแอ็คทีฟB-ACTIVE25.0330.162.834.47
7กรุงไทยมั่งคั่ง ชนิดสะสมมูลค่าKTMUNG-A14.9627.81----
8เค ฟิต แอลโลเคชั่น XLK-FITXL11.5827.714.36--
9กรุงไทยมั่งคั่ง ชนิดจ่ายเงินปันผลKTMUNG-D14.9127.70----
10เอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์M-BT18.6924.893.6910.65

Moderate Allocation _Feb 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงไทยมีทรัพย์ ชนิดสะสมมูลค่าKTMEE-A10.2518.86----
2กรุงไทยมีทรัพย์ ชนิดจ่ายเงินปันผลKTMEE-D10.2018.75----
3เค แพลน 3K-PLAN310.9015.340.954.79
4รวงข้าวดุลทรัพย์RKBC12.5114.43-0.334.78
5เค ฟิต แอลโลเคชั่น MK-FITM6.7114.422.00--
6ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRM315.6611.96-5.071.03
7ไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก ชนิดสะสมมูลค่าSCBCLASSICA9.4011.82----
8เค ไลฟ์สไตล์ 2530K-253010.3711.76-0.043.14
9กาญจนอนันต์KAF11.0811.39-0.813.29
10บีแคป โกลบอล เวลท์ 75BCAP-GW756.4410.17----

Conservative Allocation_Feb 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค แพลน 2K-PLAN26.188.131.243.23
2เค ฟิต แอลโลเคชั่น SK-FITS2.816.581.49--
3เค ไลฟ์สไตล์ 2510K-25105.536.330.832.48
4เอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพM-TWSUK RMF6.195.53----
5ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3SCBSMART32.805.261.483.39
6เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light ชนิดทั่วไปKKP SG-AA Light2.904.77----
7เค ไลฟ์สไตล์ 2500K-25003.714.701.061.78
8กรุงไทยสุขใจ ชนิดสะสมมูลค่าKTSUK-A1.984.33----
9กรุงไทยสุขใจ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)KTSUK-D1.984.33----
10ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566SCB25663.213.45-0.102.36

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 28 ก.พ. 2564

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 28 ก.พ. 2564

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 28 ก.พ. 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก