10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 28 ก.พ. 2564

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Global Equity_Feb 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-DISC-RA35.00101.96----
2วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-UGG-RA21.6397.5530.4530.47
3วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลONE-UGG-IA21.6297.55----
4แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลLHGLIFEE-D33.0190.1419.92--
5ฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นPWIN21.5383.23----
6เค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่าK-CHANGE-A(A)21.5881.03----
7แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ASP-DISRUPT15.5472.69----
8แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพASP-DISRUPTRMF16.2171.53----
9วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไปONE-UGERMF-A18.6371.4523.35--
10บัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่B-FUTURE25.3270.33----

Asia Pacific ex-Japan Equity_Feb 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปMDIVA-D31.2169.73----
2เอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปMDIVA-A31.2269.73----
3เอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผลMATECH-D33.9965.35----
4ไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBAEMP36.0555.98----
5ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active EquityTMBAGLF29.4955.548.6014.32
6ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBAGLRMF29.6255.398.7613.98
7ไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์SCBAEM34.9654.397.8014.51
8ไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์SCBAEMHA35.4854.057.59--
9บัวหลวงหุ้นเอเชียB-ASIA32.8452.149.5416.68
10บัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพB-ASIARMF32.0650.70----

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E ชนิดจ่ายเงินปันผลLHEME-D24.3044.556.66--
2ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEMEQP28.1741.40----
3เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้K-GEMO28.1440.768.6815.70
4ไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่SCBEMEQ27.5840.743.0710.92
5อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ABGEM27.1240.117.2610.22
6เค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุนK-SEMQ23.5033.705.98--
7บริคBRIC12.3332.576.6412.97
8เคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-EMEQ-A20.5631.96----
9วรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้1AM-GEM16.0331.505.278.76
10ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตTISCOGEM20.2028.163.17--

US Equity_Feb 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่าK-USA-A(A)18.1086.44----
2เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผลK-USA-A(D)18.0886.3627.1925.38
3เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่าK-USXNDQ-A(A)5.6949.89----
4เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผลK-USXNDQ-A(D)5.6649.7221.3323.15
5ไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์SCBBLN6.9246.4517.5518.37
6ไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBUSSMP41.6145.16----
7ไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคปSCBUSSM41.2144.768.41--
8กรุงศรียูเอสอิควิตี้KF-US29.1443.2710.8911.61
9ทหารไทย US Blue Chip EquityTMBUSBLUECHIP5.4542.9014.94--
10อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ABAGS22.2841.6813.2910.96

Europe Equity_Feb 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์KT-EURO34.9437.786.6412.52
2เค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุนK-EUSMALL34.6537.27----
3กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFEURORMF10.9730.468.888.67
4กรุงศรียุโรปอิควิตี้KF-EUROPE10.6430.208.778.58
5เค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKEURMF11.3427.4711.6811.10
6เค ยูโรเปียน หุ้นทุนK-EUROPE11.5827.4711.7811.26
7กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์KF-HEUROPE11.3624.0711.4111.06
8ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEUSMP16.1823.90----
9อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์ABEG7.5722.179.328.87
10ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคปSCBEUSM15.2821.9410.38--

Japan Equity_Feb 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพKFJAPANRMF19.4151.354.078.74
2กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผลKF-HJAPAND19.4451.055.6412.28
3พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้PRINCIPAL JEQ20.8245.258.079.78
4ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBNK225E30.3343.06----
5ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBNK225P30.3343.06----
6กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผลKF-JPSCAPD26.8242.813.58--
7กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้KF-JPSCAP26.2942.243.54--
8ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพTJPRMF29.8841.7311.1212.79
9ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นSCBNK22529.6941.6412.0414.48
10ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผลSCBNK225D29.6741.6012.0114.45

China Equity_Feb 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ASP-EVOCHINA25.9586.14----
2เคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-CHINA-A32.5174.6712.51--
3เคแทม ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-CHINA RMF31.4372.6211.89--
4ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน ATCHTECH-A31.6567.75----
5บัวหลวงหุ้นจีนB-CHINE-EQ21.1860.28----
6แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟMS-CHINA VALUE22.8955.5312.517.93
7ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่าUOBSGC17.0949.6610.4414.76
8กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าKFACHINA-A18.2048.36----
9อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ABCG18.9847.3512.9114.46
10ทหารไทย China Equity IndexTMBCHEQ22.7647.1110.5416.75

Global Health Care_Feb 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้TGHDIGI33.0481.25----
2แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ASP-IHEALTH32.3975.99----
3เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนK-GHEALTH9.3833.5313.6011.28
4เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKGHRMF9.2633.1013.4411.07
5กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่าKFHHCARE-A9.5231.27----
6กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผลKFHHCARE-D9.4330.96----
7ไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGHC10.7529.1312.3311.67
8ธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพT-HEALTHCARERMF10.1928.9611.1310.29
9เคเคพี โกลบอล เฮลธ์แคร์KKP GHC9.9928.8510.709.09
10ธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์T-HEALTHCARE10.4428.7011.6310.82

Property - Indirect Global_Feb 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์KT-PROPERTY10.009.309.367.77
2ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้SCBGPROP14.948.905.97--
3ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBGPROPP14.948.90----
4เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-PROPERTY RMF9.677.548.507.10
5กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลKFGPROP-D8.007.0410.29--
6กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่าKFGPROP-A8.007.04----
7เค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน ชนิดจ่ายเงินปันผลK-GPROP-A(D)9.564.63-0.122.05
8เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปIREITG10.343.292.304.12
9ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGPROPRMF16.213.012.22--
10ที่เอ็มบี Global PropertyTMBGPROP16.132.791.83--

Global Allocation_Feb 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์KF-ORTFLEX29.9965.0517.1216.33
2เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์MGS10.1136.407.017.39
3ไทยพาณิชย์ Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMPOP12.9135.5510.01--
4วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์1US-OPP7.6732.4912.2613.52
5ไทยพาณิชย์ Global Population Trend ชนิดสะสมมูลค่าSCBPOPA12.5731.439.27--
6ไทยพาณิชย์ Global Population Trend (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBPOPP12.5731.43----
7เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่าKT-IGF-A12.5530.1310.61--
8เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติKT-IGF-R12.5430.1210.6111.45
9เค โกลบอล แอลโลเคชั่นK-GA11.1327.547.278.18
10เค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพKGARMF11.0527.297.138.02

Commodities Precious Metals_Feb 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 2I-GOLD7S2-10.949.286.232.09
2เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3I-GOLD7S3-11.019.136.362.14
3พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPRINCIPAL iGOLD-X-8.719.07----
4ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDHE-8.808.68----
5เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์I-GOLD-8.848.668.664.75
6ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-HTGOLDRMF-H-8.858.608.465.81
7ธนชาตทองคำแท่ง-HTGOLDBULLION-H-8.878.428.465.82
8เคเคพี โกลด์KKP GOLD-11.018.285.831.86
9ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBGOLDHP-8.998.22----
10ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์SCBGOLDH-8.998.218.746.03

Commodities Energy_Feb 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสออยล์ASP-OIL37.5230.75-0.515.63
2ไทยพาณิชย์ออยล์SCBOIL38.7429.780.137.00
3ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์TISCOOIL39.1428.98-0.965.58
4เค ออยล์K-OIL37.6928.08-0.766.28
5กรุงศรี ออยล์KF-OIL37.2226.89-2.202.54
6เคแทม ออยล์ ฟันด์KT-OIL36.3526.12-0.903.21
7ทหารไทยออย์ฟันด์TMBOIL35.1625.50-0.973.42
8เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์I-OIL32.92-30.53-19.47-7.89
9ทิสโก้ ยูเอส ออยล์TUSOIL36.58-42.90-25.64-11.60
10ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6TOIL636.21-45.92-26.56-12.20

Foreign Investment Miscellaneou_Feb 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัสSCBCOMP19.9025.09-0.153.10
2พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้PRINCIPAL GCF22.9823.751.324.17
3ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้UOBSC14.4415.31-4.68-0.10
4เค อะกริคัลเจอร์K-AGRI16.9611.34-4.22-3.59
5กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ตKF-GLS-7.598.543.13--
6วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์ONE-ACTIVE6/225.597.73-5.65-0.33
7ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y1UDBC3Y11.523.18----
8ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y3UDBC3Y31.153.06----
9ไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยSCBCR3YA3.123.04----
10ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2UDBC3Y21.092.95----

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 28 ก.พ. 2564

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 28 ก.พ. 2564

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 28 ก.พ. 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก