HMPRO กำไรไตรมาส 2 โต 16%

HMPRO แจ้งกำไรไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 16.03% จากยอดขายธุรกิจโฮมโปรสาขาเดิมและโฮมโปรที่มาเลเซียที่เติบโต 4.34% ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นพุ่งแตะ 26.99%

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) แจ้งผลประกอบการไตรมาส 2/2561 มีกำไรสุทธิ 1,312.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.03% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,131.19 ล้านบาท ส่งผลงวด 6 เดือนแรก มีกำไรสุทธิ 2,561.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.62% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 2,177.42 ล้านบาท

HMPRO ระบุ ไตรมาส 2/2561 บริษัทมีรายได้รวม 16,464.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.34% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีรายได้รวม 14,802.27 ล้านบาท ประกอบไปด้วย รายได้จากการขาย 15,444.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.34% ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมของธุรกิจโฮมโปร และโฮมโปรที่ประเทศมาเลเซีย รวมถึงการเติบโตของยอดขายจากสาขาใหม่ทั้งธุรกิจโฮมโปร เมกา โฮม และโฮมโปรที่ประเทศมาเลเซียที่ได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2560

ขณะที่รายได้ค่าเช่าและบริการ จำนวน 444.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.64% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากรายได้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นจากพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้ามาร์เกต วิลเลจและพื้นที่ให้เช่าของสาขาโฮมโปร และรายได้อื่น จำนวน 575.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.82% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้ส่งเสริมการขายร่วมกับคู่ค้า รวมถึงรายได้จากค่าบริการ “Home Service”

ด้านกำไรขั้นต้น จำนวน 4,169.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.35% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยอัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขายเพิ่มขึ้นจาก 25.99% ในปีก่อน มาอยู่ที่ 26.99% โดยเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนของส่วนผสมสินค้ามีไว้เพื่อขายทั้งกลุ่มสินค้าทั่วไป และกลุ่มสินค้า Direct Sourcing รวมถึงการวางแผนการจัดซื้อสินค้าของธุรกิจโฮมโปร

ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 3,474.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.85% เมื่อเทียบกับปีก่อน ปัจจัยหลักของการเพิ่มขึ้นที่เป็นตัวเงินเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายกลุ่มเงินเดือน ต้นทุนค่าขนส่ง ต้นทุนในการให้บริการแก่ลูกค้า ค่าใช้จ่ายการตลาด รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเปิดสาขาโฮมโปร กัลปพฤกษ์ซึ่งเปิดเมื่อวันที่ 29 มิ.ยง2561 โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อยอดขายมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 22.39% ในปีก่อน มาอยู่ที่ 22.49%