“บิวตี้” ซื้อหุ้นคืน 3 วัน รวม 51.74 ล้านบาท

“บิวตี้” ซื้อหุ้นคืนวันที่ 3 อีก 1.48 ล้านหุ้น มูลค่า 11.89 ล้านบาท ราคาหุ้นละ 7.95-8.15 บาท ส่งผลให้ยอด 3 วันซื้อหุ้นคืนแล้ว 6.43 ล้านหุ้น มูลค่า 51.74 ล้านบาท

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ (BEAUTY) รายงานการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 26 ก.ค.2561 โดยเข้าซื้อหุ้นคือ 1.48 ล้านหุ้น ราคาที่ซื้อสูงสุด 8.15 บาทต่อหุ้น ราคาซื้อต่ำสุด 7.95 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 11.89 ล้านบาท ทำให้การซื้อหุ้นคืนที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค.2561 รวม 3 วัน ซื้อหุ้นคืนแล้วทั้งสิ้น 6.43 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.21% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว มูลค่ารวม 51.74 ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท BEAUTY มีมติเมื่อวันที่ 9 ก.ค.2561 อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค.-23 ม.ค.2562 วงเงินที่จะใช้ในการซื้อคืนไม่เกิน 950 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนสูงสุด 64 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 2.13% ของจำนวนหุ้นที่ชำระ