“วิริยประกันภัย” ซื้อบิ๊กล็อต IIG สัดส่วน 2.5% ขยับถือหุ้น 6%

HoonSmart.com>> “วิริยประกันภัย” ซื้อบิ๊กล็อตหุ้น IIG จำนวน 2.5 ล้านหุ้น สัดส่วน 2.5% จาก “อรนุช สุวังกูร-ชอบคิด เกษรสม-กนกพล วงษ์สินธร” ขยับถือหุ้น 6%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย วิริยะประกันภัย ได้มาหุ้นของบริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป (IIG) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โดยซื้อบิ๊กล็อตจำนวน 2.5 ล้านหุ้น คิดเป็น 2.5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จากน.ส.อรนุช สุวังกูร,นายชอบคิด เกษรสม,นายกนกพล วงษ์สินธร ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 6 ล้านหุ้น คิดเป็น 6% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 
อ่านข่าว

“อรนุช สุวังกูร” ตัดขายหุ้น IIG กว่า 3% เหลือถือ 4%