10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2563

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Mid Long Term Bond_Oct 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพKFLTGOVRMF0.382.472.832.49
2เค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพKPVDFI0.591.79----
3เค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปK-FIXEDPLUS-A0.571.702.04--
4เค ตราสารหนี้K-FIXED0.621.651.882.06
5กรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพRMF30.171.641.381.33
6เค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพKGBRMF0.251.621.751.80
7กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFAFIXRMF-0.281.46----
8กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่าKFAFIX-A-0.021.392.26--
9กรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพRMF20.281.391.511.56
10กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล KFMTFI-D0.121.371.781.77

Short Term Bond_Oct 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชนิดพิเศษPVDFPP0.932.15----
2แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพLHGOVRMF0.402.091.301.07
3พรินซิเพิล ตราสารหนี้PRINCIPAL FI0.522.022.382.47
4กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพPVDKTFIX-1Y3Y0.512.01----
5ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBFP0.681.791.851.92
6ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBFPP0.551.791.81--
7เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์KACB0.511.782.182.26
8ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชนิดสะสมมูลค่าPVDFP0.751.78----
9อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพABFI–MF PVD0.401.74----
10กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปีKTFIX-1Y3Y0.381.741.961.92

Money Market_Oct 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลTCMF-I0.341.03----
2เค ตราสารหนี้ระยะสั้นK-SF0.330.951.161.24
3ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอยTCMFENJOY0.290.951.261.35
4กรุงไทยตราสารตลาดเงินสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพPVDKTSS0.320.81----
5เอ็มเอฟซีตราสารหนี้ระยะสั้นMMM-MF0.150.811.031.10
6ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชนิดพิเศษ PVDTPP0.230.79----
7ธนชาตบริหารเงินT-CASH0.230.781.061.12
8ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปTCMF0.240.771.021.11
9แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพLHMMPVD0.240.75----
10ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพTCMFPVD0.250.75----

Global Bond_Oct 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์KT-WCORP3.646.073.463.47
2เคแทม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์KT-BOND2.735.763.071.58
3เคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-BOND RMF2.605.353.081.51
4กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์KF-TRB1.985.342.882.82
5ภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์PHATRA G-UBOND-H3.954.92----
6ภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์เฮดจ์ ชนิด FPHATRA G-UBOND-H -F3.954.92----
7ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศSCBFST-3.434.83-0.32--
8ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติUDB-N3.994.61----
9ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติUDB-A3.994.61----
10ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลียSCBAUD3.544.50-4.29-2.25

Emerging Market Bond_Oct 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่SCBEMBOND9.194.083.335.14
2เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผลADR-D6.933.350.891.23
3ทีเอ็มบี Asian BondTMBASIAB7.112.911.97--
4ตราสารหนี้เอเชียASIA-B4.241.181.922.76
5เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์K-APB13.970.82----
6ทีเอ็มบี Emerging BondTMBEBF12.53-1.91-0.07--
7อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์AEOB12.5-2.77-1.173.11
8กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์KF-ELI9.25-4.9-1.071.78

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2563

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2563

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2563

 

ขอบคุณข้อมูลจาก