10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2563

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

กองทุน LTF_Oct 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-T29.4911.84----
2ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TMSLTF-B23.223.47-2.86--
3ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TMSLTF-A22.832.84-3.40--
4เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวMIDSMALLLTF14.46-1.21----
5เค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผลKSDLTF-2.76-4.32-0.93-0.13
6แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-GLTF-T13.34-4.52-4.902.49
7ธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาวT-SMCapLTF9.26-7.18-9.12--
8วรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว1SMART-LTF-1.36-7.57-2.64-1.81
9ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ทSCBLTS-4.36-9.37-3.25-0.56
10ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาวTMBTMSMVLTF1.23-12.88-5.76--

[table “RMF-Quity_Oct2020” not found /]

RMF - Allocation_Oct 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพKGARMF9.707.842.633.63
2ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพUOBGARMF9.037.562.042.62
3ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGW6.284.471.892.91
4ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGWP7.854.402.232.83
5ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGINCOMERMF6.751.841.55--
6ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพUGISRMF6.471.58----
7เอ็มเอฟซีคุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพM-CR0.08-0.290.220.62
8แอล เอช โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพLHGINCOMERMF6.16-0.46----
9คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2CPRMF2-0.89-0.830.701.27
10คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5CPRMF5-1.10-1.70-0.050.64

RMF - Fixed Income_Oct 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-BOND RMF2.605.353.081.51
2ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ TMBGRMF3.014.012.461.19
3กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพKFLTGOVRMF0.382.472.832.49
4ธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพT-GlobalBondRMF7.142.170.71-1.43
5แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพLHGOVRMF0.402.091.301.07
6ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพUOBGBRMF0.901.731.641.65
7กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพKFGOVRMF0.191.721.461.50
8ภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพPHATRA INRMF0.581.652.142.08
9กรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพRMF30.171.641.381.33
10เค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพKGBRMF0.251.621.751.80

RMF - Other_Oct 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH4.8026.569.726.10
2บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF4.4925.859.545.91
3กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKFGOLDRMF4.5525.376.924.25
4เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพI-GOLDRMF7.6023.949.986.56
5ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-HTGOLDRMF-H8.7323.4411.158.29
6เคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-GOLD RMF7.2022.5810.527.36
7เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKGDRMF7.9722.4310.908.19
8ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBGOLDHRMF8.0922.3510.637.81
9ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - HUOBGRMF-H7.6622.2410.257.57
10วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพGOLD-RMF7.2522.219.116.15

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2563

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2563

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก