10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2563

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

US Equity_Oct 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่าK-USA-A(A)36.1952.12----
2เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผลK-USA-A(D)36.1652.0822.8618.15
3เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่าK-USXNDQ-A(A)22.1935.03----
4เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผลK-USXNDQ-A(D)22.1034.8818.9917.52
5ไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBBLNP22.7630.82----
6ไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์SCBBLN22.0729.3813.1313.23
7ทหารไทย US Blue Chip EquityTMBUSBLUECHIP18.6225.0014.32--
8เคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์KT-US-A14.5622.2113.909.85
9อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ABAGS11.1211.532.51--
10ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์TUSEQ-UH8.0511.506.47--

Asia Pacific ex-Japan Equity_Oct 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยีM-ATECH32.1340.78----
2ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลUOBSCI-N28.8732.586.337.54
3ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย ชนิดจ่ายเงินปันผลUOBSCI-D28.7932.476.297.51
4ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active EquityTMBAGLF30.5822.702.306.76
5ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBAGLRMF30.1722.332.386.62
6ยูโอบี สมาร์ท เอเชียUOBSA15.8317.94-2.941.95
7อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ABAPAC18.4214.771.744.41
8อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพABAPAC-RMF18.2414.441.674.35
9แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟMS-ASIAN SM22.5914.09-2.390.70
10กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่าKFHASIA-A17.3913.95----

Emerging Market Equity_Oct 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1บริคBRIC18.4522.494.056.33
2วรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้1AM-GEM18.4616.58-0.443.15
3กรุงศรีบริคสตาร์KF-BRIC19.0315.384.658.64
4อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ABGEM22.1812.03-0.683.12
5แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-ELHEM-E24.1611.68----
6ทหารไทย Emerging Markets Equity IndexTMBEMEQ17.119.53-2.243.15
7เคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-EMEQ-A14.928.68----
8เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้K-GEMO23.868.042.047.53
9กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้KF-EM16.888.04-3.110.48
10เค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุนK-SEMQ23.867.490.27--

US Equity_Oct 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่าK-USA-A(A)36.1952.12----
2เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผลK-USA-A(D)36.1652.0822.8618.15
3เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่าK-USXNDQ-A(A)22.1935.03----
4เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผลK-USXNDQ-A(D)22.1034.8818.9917.52
5ไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBBLNP22.7630.82----
6ไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์SCBBLN22.0729.3813.1313.23
7ทหารไทย US Blue Chip EquityTMBUSBLUECHIP18.6225.0014.32--
8เคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์KT-US-A14.5622.2113.909.85
9อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ABAGS11.1211.532.51--
10ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์TUSEQ-UH8.0511.506.47--

Europe Equity_Oct 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFEURORMF16.0013.901.503.17
2กรุงศรียุโรปอิควิตี้KF-EUROPE15.3813.191.302.78
3อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์ABEG7.8810.943.363.61
4ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEUSMP16.388.40----
5เค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKEURMF12.558.274.615.51
6เค ยูโรเปียน หุ้นทุนK-EUROPE12.548.004.675.52
7ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคปSCBEUSM15.456.684.62--
8กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์KF-HEUROPE11.805.734.515.44
9แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ยูโรเปี้ยน โกรท เอฟไอเอฟชนิดสะสมมูลค่าMS-EUROPE-A6.530.08-4.03-2.05
10แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ยูโรเปี้ยน โกรท เอฟไอเอฟชนิดจ่ายเงินปันผลMS-EUROPE-D6.520.06-4.03-2.04

Japan Equity_Oct 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพKFJAPANRMF25.0221.65-1.50--
2กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผลKF-HJAPAND25.1517.831.744.57
3พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้PRINCIPAL JEQ18.8216.572.252.51
4อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ABJO11.5712.95-0.721.97
5ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้TISCOJPA17.4612.861.78--
6กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผลKF-JPSCAPD22.232.56-0.35--
7กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้KF-JPSCAP21.942.54-0.44--
8ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBNK225E13.971.70----
9ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBNK225P13.971.70----
10ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพTJPRMF13.440.941.953.53

China Equity_Oct 2020.xlsx

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ASP-EVOCHINA44.0551.84----
2บัวหลวงหุ้นจีนB-CHINE-EQ34.2749.26----
3ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่าUOBSGC27.7543.075.708.51
4เคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-CHINA-A29.5439.005.21--
5เคแทม ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-CHINA RMF29.0737.81----
6แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟMS-CHINA VALUE24.7836.867.299.45
7อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ABCG27.1031.228.648.27
8เกรธเธอร์ ไชน่าGC18.3729.516.417.84
9เค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้K-CCTV25.1727.76----
10ทหารไทย China OpportunityTMBCOF21.7027.7113.9016.19

Global Health Care_Oct 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้TGHDIGI31.9460.41----
2แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ASP-IHEALTH24.5849.26----
3บัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์BCARE9.4622.188.346.28
4บัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพBCARERMF9.5622.138.115.94
5เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน UnhedgedK-GHEALTH(UH)2.0521.648.37--
6กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่าKFHEALTH-A3.0720.33----
7กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFHCARERMF2.9220.105.962.19
8กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผลKFHEALTH-D2.8919.985.922.00
9ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์UOBSHC10.5519.286.905.10
10ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพUHCRMF10.6919.227.175.33

Property - Indirect Global_Oct 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่าKFGPROP-A6.05-11.37----
2กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลKFGPROP-D6.05-11.382.72--
3เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์KT-PROPERTY5.13-12.613.153.43
4เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-PROPERTY RMF4.45-13.972.362.80
5แอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ASP-EUPROP1.56-14.76-0.28-1.05
6เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปIREITG1.03-14.77-7.270.51
7วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ สิงคโปร์ONEPROP-SG-1.13-15.49-3.760.28
8ทิสโก้ เอเชียน รีทTAREIT0.72-15.82----
9แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลLHPROPG-D2.26-16.49----
10แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตรMN-APREIT-R-0.31-17.68-1.05--

Global Allocation_Oct 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์KF-ORTFLEX22.0932.687.668.02
2วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์1US-OPP14.1916.218.368.85
3เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่าKT-IGF-A15.4612.02----
4เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติKT-IGF-R15.4512.016.406.58
5ไทยพาณิชย์ Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMPOP15.8511.96----
6เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์MGS16.9711.671.261.41
7ไทยพาณิชย์ Global Population Trend ชนิดสะสมมูลค่าSCBPOPA14.039.39----
8ไทยพาณิชย์ Global Population Trend (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBPOPP14.039.39----
9เค โกลบอล แอลโลเคชั่นK-GA9.988.052.763.75
10เค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพKGARMF9.707.842.633.63

Commodities Precious Metals_Oct 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDE5.3528.27----
2ไทยพาณิชย์โกลด์SCBGOLD5.1227.7110.306.51
3ธนชาตทองคำแท่ง-UHTGOLDBULLION-UH4.8727.1910.156.35
4ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH4.8026.569.726.10
5บัวหลวงโกลด์ฟันด์BGOLD4.4726.569.786.11
6ทหารไทย โกลด์ ฟันด์TMBGOLD6.5126.459.835.94
7บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF4.4925.859.545.91
8ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลUOBSG-N6.3825.699.435.65
9ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผลUOBSG-D6.2325.579.445.61
10กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKFGOLDRMF4.5525.376.924.25

Commodities Energy_Oct 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคแทม ออยล์ ฟันด์KT-OIL11.66-29.74-13.61-14.10
2ทหารไทยออย์ฟันด์TMBOIL10.40-29.93-13.69-14.09
3กรุงศรี ออยล์KF-OIL10.82-30.00-15.02-14.87
4แอสเซทพลัสออยล์ASP-OIL12.41-31.09-12.62-12.64
5ไทยพาณิชย์ออยล์SCBOIL14.98-32.93-12.01-11.72
6เค ออยล์K-OIL15.38-33.12-12.52-11.88
7ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์TISCOOIL13.74-33.83-13.25-12.62
8เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์I-OIL25.33-62.97-28.86-24.16
9ทิสโก้ ยูเอส ออยล์TUSOIL28.02-71.42-34.76-27.44
10ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6TOIL629.82-72.64-35.44-27.90

Foreign Investment Miscellaneou_Oct 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ตKF-GLS12.6723.455.07--
2ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2UDBC3Y25.486.12----
3ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y1UDBC3Y16.755.72----
4ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y3UDBC3Y35.075.56----
5ไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยSCBCR3YA0.36-2.34----
6ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้UOBSC9.16-3.14-8.45-7.25
7ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัสSCBCOMP21.6-7.95-6.35-4.19
8เค อะกริคัลเจอร์K-AGRI5.33-9.14-10.16-7.01
9พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้PRINCIPAL GCF17.93-11.23-6.55-3.71
10แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยASP-LEGACY-UI-4.75-16.03----

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2563

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2563

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก