AEC ร่วงติดฟลอร์ 13.79% เงินกองทุนติดลบถูกระงับดำเนินธุรกิจ

HoonSmart.com>> นักลงทุน-KPหุ้น AECกดราคาหุ้นร่วงติดฟลอร์ทันที 13.79% แตะ 0.25 บาท หลังถูกก.ล.ต.ระงับดำเนินธุรกิจ เหตุเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่ำกว่าศูนย์ติดต่อกันเกิน 5 วันทำการ เตรียมยื่นแผนต่อก.ล.ต.ภายใน 30 วัน เล็งกู้ยืมเงินด้อยสิทธิ ขายหุ้นในพอร์ต ลดการลงทุนหุ้นกู้ที่ถืออยู่ พร้อมเพิ่มทุน 300 ล้านบาท คาดจบกลางเดือนส.ค.นี้ หนุนเงินกองทุนกลับมาเป็นบวก

ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น AEC (บล.เออีซี) เช้าวันที่ 27 พ.ค.2563 ราคาปรับตัวลดลงติดฟลอร์ที่ 0.25 บาท ลดลง 0.04 บาท หรือ -13.79% แม้ราคาขยับขึ้นมาที่ 0.26 บาท แต่ต้านแรงขายไม่ไหว ณ เวลา 10.04 น. ลงไปอยู่ที่ 0.25 บาท ลดลง 0.04 บาท ติดฟลอร์ มูลค่าการซื้อขาย 512,570 ล้านบาท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ปลดเครื่องหมาย SP เปิดซื้อขายหุ้น ACE เช้าวันที่ 27 พ.ค.2563 หลังชี้แจงข้อมูลแนวทางแก้ไขหลังมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC) ต่ำกว่าศูนย์ติดต่อกันเกิน 5 วันทาการ ซึ่งเป็นเหตุให้บริษัทต้องระงับการดำเนินธุรกิจตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ด้านบล.เออีซี ชี้แจงว่าบริษัทจะดำเนินการยื่นแผนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาไว้ดังนี้

แผนระยะสั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2563 มีมติให้ดำเนินการระดมทุนด้วยการกู้ยืมเงินด้อยสิทธิ การขายหุ้นสามัญที่บริษัทถือครองอยู่ และการลดพอร์ตการลงทุนในห้นกู้ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนระยะยาว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2563 ได้มีมติเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง จำนวน 300 ล้านบาท ซึ่งจะแล้วเสร็จกลางเดือนส.ค.2563 ซึ่งจะทำให้ระดับ NC และ NCR กลับมาเป็นบวก และอยู่ในเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และขออนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้บริษัทกลับมาดำเนินธุรกิจตามปกติได้

สำหรับการออกหุ้นกู้วงเงิน 2,000 ล้านบาทนั้น ในกรณีที่การออกหุ้นเพิ่มทุน ไม่ทำให้ระดับ NC และ NCR อยู่ในระดับที่เป็นบวก หรือตามเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทจะออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิให้มีมูลค่าเพียงพอที่จะทำให้ระดับ NC และ NCR เป็นบวก หรือตามเกณฑ์ที่กำหนด

อ่านข่าว

ตลท.ปลด SP หุ้น AEC เช้านี้ เตือนศึกษาข้อมูลก่อนลงทุน

บล.เออีซี แจงต้นเหตุถูกสั่งหยุดธุรกิจ ก.ล.ต.ตีค่าหุ้นกู้ชั้นดีในพอร์ตเป็นศูนย์