009

“กองทุนกรุงไทยสมาร์ทอิควิตี้” ผลตอบแทนเด่น 5 ปีย้อนหลัง 70%

KTAM ชูกองทุน KTEF ผลตอบแทนเด่น 5 ปีย้อนหลัง 70% ครองอันดับ 1 ทั้ง AIMC-Morningstar เปิดกลยุทธ์เฟ้นหุ้นพื้นฐานดี ธุรกิจเติบโตสูง ผู้จัดการกองทุนปรับลดลงทุนหุ้นกลุ่มที่พุ่งแรง ลดความเสี่ยงตลาดหุ้นปรับตัวลงในระยะสั้น

1 2,449 2,450 2,451 2,452 2,453