บอร์ด SFLEX อนุมัติงบลงทุน 191 ลบ. ลุยสร้างรง.ใหม่

HoonSmart.com>> บอร์ดสตาร์เฟล็กซ์ อนุมัติงบลงทุน 191 ล้านบาท สร้างโรงงานใหม่ ซื้อเครื่องจักร เดินหน้าติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา

บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ (SFLEX) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 พ.ค.2563 อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายการลงทุนวงเงินรวม 191.20 ล้านบาท ประกอบด้วย ลงทุนก่อสร้างโรงงานและสำนักงานภายในปี 2564 วงเงิน 100.50 ล้านบาท ,ซื้อเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและขยายกำลังการผลิตภายในปี 2564 วงเงิน 70.70 ล้านบาท และติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาเพื่อผลิตไฟฟ้า ภายในปี 2563 วงเงิน 20 ล้านบาท

พร้อมกันนี้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่มีนัยสำคัญ และไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ โดยในส่วนของโครงการผลิตฟิล์มประเภทที่ใช้ในการปิดผนึกขึ้นรูป (Sealant) นั้น บริษัทฯได้พิจารณาซื้อเครื่องจักรผลิตฟิล์มมือสองจากผู้ขายในประเทศ เนื่องจากผู้ขายจะถ่ายทอดความรู้ทางด้านการผลิต รวมทั้งจะทำการฝึกอบรมบุคลากรของบริษัทให้สามารถผลิตได้เองทำให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้มูลค่าการลงทุนในโครงการผลิตฟิล์มประเภทที่ใช้ในการปิดผนึกขึ้นรูป ลดลงเหลือ 62.10 ล้านบาท จากเดิม 140 ล้านบาท โดยมีวงเงินคงเหลือ 77.90 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงพิจารณาเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO จำนวน 77.90 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนในเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการขยายกำลังการผลิต จำนวน 70.70 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย การซื้อเครื่องพิมพ์ และเครื่องเคลือบใหม่ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานนานและเสื่อมสภาพ รวมทั้งการซื้อเครื่องทำซองและใส่จุก (Spout) เพิ่มเติมเพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่ได้รับจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้น โดยมีกำหนดระยะเวลาที่จะใช้เงินภายในปี 2564 ส่วนเงินที่เหลือจำนวน 7.20 ล้านบาท มีกำหนดระยะเวลาที่จะใช้เงินภายในปี 2563

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนสร้างโรงงานใหม่บนที่ดินเปล่าข้างโรงงาน โดยการลงทุนสร้างคลังสินค้าของบริษัท ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์การใช้เงินจาก IPO จะรวมอยู่ในโครงการดังกล่าว จึงอาจทำให้ต้องล่าช้ากว่ากำหนดการเดิมที่จะใช้เงินภายในปี 2563 โดยบริษัทจะเปลี่ยนระยะเวลาการใช้เงินลงทุนสร้างคลังสินค้าเป็นภายในปี 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท