UOB8TF

ก.ล.ต.ชงอัยการฟ้อง 3 รายอินไซด์ซื้อ UOB8TF หลังไม่ยินยอมจ่ายค่าปรับ 1.2 ล้าน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.ส่งอัยการฟ้องผู้กระทำผิด 3 ราย “เอกรัตน์ อภิวัฒนพร-อุสุมา สารพูนทรัพย์-ธิติรัตน์ โลหะเศรษฐ์” อาศัยข้อมูลภายในซื้อหน่วยลงทุน UOB8TF หลังผู้กระทำผิดไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง เป็นเงินรวมกว่า 1.2 ล้านบาท พร้อมส่งต่อ ปปง.พิจารณาต่อ

ก.ล.ต.ลงโทษแพ่ง 4 ราย อินไซด์ซื้อหน่วยลงทุน UOB8TF ก่อนเลิกกอง

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งผู้กระทำความผิดรวม 4 ราย “จรรยารัตน์ แสงทอง – เอกรัตน์ อภิวัฒนพร” กรณีอาศัยข้อมูลภายในซื้อหน่วยลงทุนกองทุน UOB8TF เอาเปรียบบุคคลภายนอก ด้าน “อุสุมา สารพูนทรัพย์ -ธิติรัตน์ โลหะเศรษฐ์” ให้การสนับสนุน เรียกให้ชำระค่าปรับทางแพ่ง รวม 2.94 ล้านบาท