UBOT

กองทุน UBOT ลงทุน Robotics-AI ทั่วโลก เปิดเทรดวันแรกสูงกว่า IPO 9.45%

HoonSmart.com>> “UBOT” กองทุนยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ลงทุนอุตสาหกรรม Robotics และ AI ทั่วโลก เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก ราคาเปิด 11 บาท เพิ่มขึ้น 9.45% จากราคา IPO ขาย 10.05 บาท ด้าน “บลจ.ยูโอบี” มองธีม Robotics และ AI แนวโน้มเติบโตระยะยาว เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในเทรนด์แห่งอนาคต และเป็นทางเลือกการบริหารพอร์ต ช่วยกระจายการลงทุน

ตลท.รับกองทุน UBOT ลงทุนธุรกิจ Robotics-AI เริ่มซื้อขาย 21 ก.ค.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหลักทรัพย์ “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ” ซึ่งเป็นกองทุน Thematic ETF จัดตั้งโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) มุ่งเปิดโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรม Robotics และ AI ทั่วโลก เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 21 ก.ค.นี้ ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “UBOT”