SQ

SQ เซ็นรับงานเหมืองหงสา 2 โครงการ มูลค่ารวม 3 พันลบ.

HoonSmart.com>> “สหกลอิควิปเมนท์” เซ็นสัญญา “ไฟฟ้าหงสา” รับงานโครงการเหมือหงสา 2 โครงการ ขุดขนดินไปทิ้งระยะเวลา 5 ปี งานก่อสร้างระบบสายพาน ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี มูลค่ารวม 3,082 ล้านบาท

SQ ชนะประมูลก่อสร้างระบบสายพาน Hongsa Power มูลค่า 4,587 ลบ.

HoonSmart.com>> “สหกลอิควิปเมนท์” คว้างานโครงการ Hongsa Power มูลค่าประมาณ 4,587 ล้านบาท สัญญาก่อสร้างระบบสายพานเพื่อส่งมอบผู้ว่าจ้าง 13 ปี และงาน Operation and Maintenance Services ระบบสายพาน ระยะเวลา 7 ปี

SQ คว้าสัมปทานเหมืองถ่านหินเมียนมา 25 ปี

HoonSmart.com>> “สหกลอิควิปเมนท์” เผยบริษัทร่วมทุนคว้าสัมปทานเหมืองถ่านหินเมียนมา 25 ปี กอดแบ็กล็อกสูง 2.9 หมื่นล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ 9 ปี ด้านผลดำเนินงานไตรมาส 3/62 ขาดทุน 266 ล้านบาท เหตุเป็นช่วงโลว์ซีซั่นธุรกิจ

SQ ร่วมทุน Golden Lake พัฒนาเหมืองถ่านหินในเมียนมา

HoonSmart.com>> “สหกลอิควิปเมนท์” จับมือ Golden Lake ตั้งบริษัทร่วมทุน พัฒนาโครงการเหมืองถ่านหินในเมียนมา ขายให้ผู้ประกอบการนอกเมียนมา