Social Bond

“ออมสิน” ประสบความสำเร็จแบงก์รัฐแรกออก Social Bond มูลค่าสูงสุดในไทย 1 หมื่นลบ.

HoonSmart.com>> “ออมสิน” ประสบความสำเร็จ เป็นแบงก์รัฐแห่งแรกที่ออกขาย Social Bond มูลค่าสูงสุดของไทย ถึง 10,000 ล้านบาท ระดมทุนทำโครงการเพื่อสังคม แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ

ก.ล.ต. เปิดรับความเห็นปรับเกณฑ์ Social และ Sustainability Bond

ก.ล.ต. สนับสนุน Social Bond และ Sustainability Bond พร้อมปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลการออกและเสนอขาย เปิดรับฟังความคิดเห็น