PDCA

ความจริงความคิด : Fail to plan = plan to fail

HoonSmart.com>> เรื่องหนึ่งที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาตลอดชิวิตการทำงาน ก็คือ การทำงานอย่างมีระบบ โดย model หนึ่งของการทำงาน คือ PDCA