NFT

Non-Fungible Token (NFT) และการกำกับดูแลของ ก.ล.ต.

ปัจจุบันกระแส Non-Fungible Token (NFT) หรือ การนำเทคโนโลยีมาใช้แสดงความเป็นเจ้าของหรือให้สิทธิในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือที่มีลักษณะเฉพาะในแต่ละเหรียญ ไม่สามารถทดแทนกันได้ (non-fungible)* เช่น งานศิลปะ เพลง รูปภาพ ของสะสมเกี่ยวกับศิลปินหรือนักกีฬา กำลังได้รับความนิยม

JVC เปิดตัว JNFT แพลตฟอร์ม NFT ซื้อขายงานศิลปะ งานสะสมศิลปิน

HoonSmart.com>> “เจ เวนเจอร์ส” เดินหน้าเปิด “JNFT” แพลตฟอร์ม NFT สัญชาติไทย โชว์ความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ครีเอเตอร์ และคริปโตคอมมูนิตี้ พร้อมรับการเติบโตของวงการ NFT เพื่อสร้างพื้นที่ระหว่างนักสร้างสรรค์ และนักสะสมผลงานให้เติบโตสู่ระดับโลก