utility token

ก.ล.ต.คุมเข้ม utility token ไตรมาส 2 ยกเว้น NFT-คาร์บอนเครดิต

HoonSmart.com>>ก.ล.ต.เล็งประกาศใช้เกณฑ์กำกับดูแล “utility token พร้อมใช้” ในไตรมาส 2/66 ไม่นับรวม utility token ที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค อาทิ เวาเชอร์(Voucher), NFTงานศิลปะ รูปภาพ, และคาร์บอนเครดิต  ฯลฯ ซึ่งห้ามเข้าซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ส่วน utility token ที่เข้าเกณฑ์กำกับดูแลให้เวลาปรับตัว 60 วันหลังประกาศใช้ เผยผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัลให้ความสนใจแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก เตรียมจัด Focus Group 30 ม.ค.นี้

ก.ล.ต.เปิดรับฟังความเห็นปรับปรุงแนวทางกำกับดูแล “utility token พร้อมใช้”

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็น การปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแล “โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ที่มีลักษณะพร้อมใช้” (utility token พร้อมใช้) ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ ความเสี่ยง พัฒนาการและการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไป และมีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนที่เหมาะสม