MSC

MSC เปิดบริการ “ศูนย์เฝ้าระวังภัยไซเบอร์” ช่วยองค์กรดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ

HoonSmart.com>> “เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น” เปิดบริการใหม่ “ศูนย์เฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศอัจฉริยะ” หรือ MiCSC ใช้เทคโนโลยีด้าน Security Incident & Event Management (SIEM) ในระดับสากล เพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐและเอกชน รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยในด้านพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล