MSC เปิดบริการ “ศูนย์เฝ้าระวังภัยไซเบอร์” ช่วยองค์กรดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ

HoonSmart.com>> “เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น” เปิดบริการใหม่ “ศูนย์เฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศอัจฉริยะ” หรือ MiCSC ใช้เทคโนโลยีด้าน Security Incident & Event Management (SIEM) ในระดับสากล เพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐและเอกชน รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยในด้านพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สุรเดช เลิศธรรมจักร

นายสุรเดช เลิศธรรมจักร กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น (MSC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของข้อมูลในการดำเนินธุรกิจ จึงเน้นความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นเทรนเทคโนโลยีที่หลายองค์กรให้ความสำคัญในปี 2564 พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้

ศูนย์เฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศอัจฉริยะ” หรือ Metro Intelligent Cyber Security Center (MiCSC) ได้ให้บริการโซลูชั่นด้านความปลอดภัย โดยมีบุคลากรที่มีทักษะ และความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัย เฝ้าระวัง ตรวจสอบ และตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงทีทุกวัน ตลอด 24 ชม.

“ผู้ไม่หวังดี (Hacker) เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากสามารถโจมตีข้อมูลได้ทุกช่องทาง เช่น ภัยคุกคามจากไวรัส แรนซั่มแวร์ มัลแวร์ การเจาะเข้าระบบจากแฮกเกอร์ การรั่วไหลของข้อมูลหรือขโมยข้อมูล การเรียกไถ่ข้อมูล ทำให้องค์กรสูญเสียเงินจำนวนมหาศาล ด้วยเทคโนโลยี SIEM ที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี เมื่อมีภัยคุกคามใดๆ เกิดขึ้น ทีม MiCSC ที่เฝ้าระวังอยู่นั้น จะทราบเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งแจ้งเตือนลูกค้าองค์กร ให้ทราบถึงภัยคุกคามที่เกิดขึ้น”นายสุรเดช กล่าว

สำหรับลูกค้าสามารถติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาได้ผ่านระบบ Ticket Management รวมทั้งทีม MiCSC สามารถแนะนำการแก้ปัญหาเบื้องต้นให้ลูกค้าเพื่อให้ภัยคุกคามนั้นไม่กระทบกับการดำเนินธุรกิจ การให้บริการศูนย์ MiCSC นั้น ช่วยให้องค์กรดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ ลดภาระค่าใช้จ่ายในองค์กร