com 7

COM7 นำ TFFIF-EGATIF-DCC-STPI-SPRIME เข้าฟุตซี่ มิ.ย.62

HoonSmart.com>>ตลาดเปิดหลักทรัพย์เข้าคำนวณดัชนี FTSE SET Index Series รอบเดือนมิ.ย. ตัวใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลง บริษัทขนาดกลางมี  COM7 -TFFIF-EGATIF  ส่วน ดัชนี FTSE SET Shariah Index มี 4 หลักทรัพย์