แบงก์ชาติ

“แบงก์ชาติ” แจงความเข้าใจผิดขาดทุนสะสม 1.069 ล้านล้านบาท

HoonSmart.com>> “แบงก์ชาติ” แจงความเข้าใจผิดประเด็นขาดทุนสะสม 1.069 ล้านล้านบาท ยอดสะสมหลายปี เป็นธุรกรรมที่เกิดจากการทำหน้าที่ปกติของธนาคารกลาง ในการดูแลเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจ ไม่ถือเป็นหนี้สาธารณะของประเทศ แนวทางปฏิบัติเดียวกันทั่วโลก