เทอมฟันด์

บลจ.กสิกรฯ ส่งเทอมฟันด์สู้ผันผวน ลงทุนสั้นกระจายเสี่ยงตราสารหนี้คุณภาพดี

HoonSmart.com>>บลจ.กสิกรไทย เสิร์ฟ “กองทุนเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YT ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย” (KFF1YT-BR) เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่มีเงินลงทุนสูง มองเป็นจังหวะเข้าลงทุนในระยะสั้น เพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุนผ่านตราสารหนี้คุณภาพดี เปิดเสนอขายครั้งแรก 12 – 25 เม.ย.นี้

กองทุนบัวหลวงเสิร์ฟเทอมฟันด์อายุ 6 เดือน ขายรายใหญ่

HoonSmart.com>> กองทุนบัวหลวงเสนอขาย IPO ‘กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 3/21 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย’ เทอมฟันด์ อายุ 6 เดือนระหว่าง 17-22 มี.ค.นี้ ลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท คาดผลตอบแทน 0.65% ต่อปี ชูทางเลือกผู้ลงทุนที่มองหาการลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสม

บลจ.บัวหลวงออกเทอมฟันด์ขายรายใหญ่ 6 เดือน ผลตอบแทน 1% ต่อปี

HoonSmart.com>> บลจ.บัวหลวง เปิดขายเทอมฟันด์นักลงทุนรายใหญ่ ลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ 24-29 มิ.ย. อายุ 6 เดือน ลงทุนขั้นต่ำ 5 แสนบาท เป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่มองหาการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ ผลตอบแทนประมาณ 1% ต่อปี

บลจ.กสิกรไทยเสิร์ฟเทอมฟันด์ขายรายใหญ่ ชูผลตอบแทน 1.30%

HoonSmart.com>> บลจ.กสิกรไทย เปิดขายกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MP ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF6MP-AI) ชูผลตอบแทน 1.30% ต่อปี แนะผู้ลงทุนพักเงินลงทุนระยะสั้นกับกองทุน Term Fund เพื่อรอจังหวะเข้าลงทุนในกองทุนประเภทอื่นต่อไป IPO ระหว่าง 2 – 8 มิ.ย.นี้

MFC เสิร์ฟเทอมฟันด์อายุ 2 ปี 11 เดือน จ่าย 2.2% ต่อปี

HoonSmart.com>> บลจ.เอ็มเอฟซี ออกกองทุนใหม่ลงทุนหุ้นกู้เอกชน อายุ 2 ปี 11 เดือน ผลตอบแทนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.20% ต่อปี เปิดขายครั้งเดียววันนี้ – 9 ก.ย.62

KAsset ส่ง 2 กองเทอมฟันด์ชวนล็อกผลตอบแทนก่อนเสียภาษีตราสารหนี้

HoonSmart.com>> บลจ.กสิกรไทย ชวนล็อกผลตอบแทนเทอมฟันด์โค้งสุดท้ายก่อนเสียภาษีตราสารหนี้ ส่ง 2 กองขาย 6 เดือน จ่าย 1.50% ต่อปี ลงทุน 1 ปี ผลตอบแทน 1.65% เปิดขายครั้งเดียว 6 – 9 ส.ค.นี้

บลจ.กสิกรฯ ชวนล็อกยีลด์เทอมฟันด์ 1.65% ก่อนถูกเก็บภาษี

HoonSmart.com>> บลจ.กสิกรไทย ชวนล็อกผลตอบแทนกับเทอมฟันด์ก่อนถูกเก็บภาษี ชูลงทุน 1 ปี ผลตอบแทนสูงสุด 1.65% ต่อปี เสนอขาย 30 ก.ค. – 5 ส.ค.นี้

ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์เทอมฟันด์ ป้องความเสี่ยงผู้ลงทุน-ไม่สับสนกับเงินฝาก

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็น ปรับปรุงหลักเกณฑ์เทอมฟันด์ ลงทุนกระจายความเสี่ยงมากขึ้น ขีดเส้นลงทุนตราสารรายใดรายหนึ่งไม่เกิน 10% จากเดิม 20% หวังปกป้องความเสี่ยงผู้ลงทุน เหตุมูลคาทรัพย์สินเทอมฟันด์ทั้งระบบสูง 7.7 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผู้ลงทุนรายย่อย พร้อมให้ปิดเผยข้อมูลเพิ่ม เหมาะสมในการประกอบการตัดสินใจลงทุน และไม่สับสนว่าเป็นเงินฝากธนาคาร

บลจ.กสิกรไทย ส่งเทอมฟันด์ขาย 2 กอง ชูยีลด์สูงสุด 1.80% ต่อปี

HoonSmart.com>> บลจ.กสิกรไทย เสิร์ฟเทอมฟันด์ ลงทุนตราสารหนี้นอก 2 กองทุน อายุ 6 เดือน จ่าย 1.60% ต่อปี ชู 1 ปี ผลตอบแทน 1.80% เปิดขาย 17-22 ก.ค.นี้

1 2 3