“ดอนเมืองโทลล์เวย์” ภูมิใจสร้างรอยยิ้มให้คนไทยผ่านโครงการ CSR

HoonSmart.com>>ทางยกระดับดอนเมือง หรือดอนเมืองโทลล์เวย์ ได้ดำเนินกิจกรรม ปี 2562 ภายใต้นโยบายกิจกรรมซีเอสอาร์ ได้สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับประชาชนคนไทยมากมายหลายโครงการ สำหรับในปี 2563 ดอนเมืองโทลล์เวย์ ยังมีกิจกรรมซีเอสอาร์ อีกมากมาย ที่จะมอบให้สังคมไทยต่อเนื่อง

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง หรือดอนเมืองโทลล์เวย์ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมดีๆ มากมายหลายโครงการ ในปี 2562 ที่ผ่านมาภายใต้นโยบายกิจกรรมซีเอสอาร์ 5 ด้านของบริษัทฯ โดยเริ่มต้นปีด้วยการจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2562 ซึ่งดอนเมืองโทลล์เวย์ ร่วมกับ แขวงทางหลวงกรุงเทพ ได้จัดงานวันเด็กให้กับเด็กๆ ในชุมชนใกล้เคียงที่ทำการของบริษัทฯ ได้เตรียมการละเล่นแบบไทยๆ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม

โครงการสงกรานต์ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ด้วยการแจกกระเป๋ากันง่วงให้กับผู้ใช้ทางและบริการจุดพักรถตรวจสภาพรถเบื้องต้นอีกด้วยซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว 9 ปี รวมไปถึงการจัดกิจกรรมพาน้องท่องโลกกว้าง ปีที่ 5 พาน้องๆ ชั้นป. 2 ร.ร.ประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) จำนวน 40 คน ไปเรียนรู้วิถีชีวิตของสัตว์ป่าประเภทต่างๆ ที่สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์อีกด้วย และตามมาด้วยกิจกรรมให้ใจห่วงใยสังคม ปีที่ 12 ด้วยการปรับปรุงอาคารเรียน ห้องน้ำ อ่างล้างหน้า ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

นอกจากพนักงานโทลล์เวย์จะเป็นกลไกหลักในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมแล้ว ผู้บริหารระดับสูงต่างก็ร่วมแรงเป็นหลักสำคัญ ผลักดันให้ทุกโครงการดำเนินงานอย่างราบรื่น

ล่าสุดผู้บริหารทุกท่านต่างร่วมด้วยช่วยกัน เดินทางไปปรับปรุงอาคารเรียน ที่เสียหายจากอุทกภัยใหญ่ในภาคอีสาน โดยมุ่งไปที่โรงเรียนบ้านคูเดื่อ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี สร้างความรู้สึกอิ่มเอมใจให้กับทีมงานจิตอาสาของบริษัทฯ คณะครูและนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

ในด้านสิ่งแวดล้อมชาวโทลล์เวย์จัดทำโครงการสมุด Green way โดยร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ด้วยการตั้งจุดรับบริจาคกระดาษใช้แล้วและใบเสร็จค่าผ่านทางฯ เพื่อนำมารีไซเคิล ผลิตเป็นสมุดจดงาน นำไปมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนหรืออยู่ห่างไกล นอกจากนี้ ดอนเมืองโทลล์เวย์ยังสนับสนุนกิจกรรมซีเอสอาร์ของเด็กๆและเยาวชนด้วยการสนับสนุนโครงการซีเอสอาร์ของนิสิตม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา จ.ชลบุรี จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วยการทำเก้าอี้จากขวดพลาสติก, พาน้องๆ จากมูลนิธิเด็กชายพัทยาไปชมพิพิธภัณฑ์อวกาศ (GISDA) และจัดทำหนังสือเสียงให้กับมูลนิธิคนตาบอด เพราะบริษัทฯ เชื่อว่าการปลูกจิตสำนึกด้านการช่วยเหลือสังคมให้กับเยาวชน จะเป็นกำลังสำคัญในการทำสิ่งดีๆให้กับประเทศชาติต่อไป

บริษัทฯ ยังได้บริจาคชุดตรวจสารเสพติดเบื้องต้น ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเหลายแห่งเป็นประจำทุกปี และได้บริจาคหมวกกันน็อคให้กับโรงเรียนในเขตดอนเมือง เพื่อให้เด็กๆ และ ผู้ปกครอง รวมทั้งครูได้สวมใส่ก่อนขับขี่มอเตอร์ไซด์อย่างปลอดภัย และจัดทีมงานชุดปฎิบัติการพิเศษ จัดอบรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและการซ้อมหนีไฟ ให้แก่บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดเปรมประชากร ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลบริษัทฯ อีกด้วย

สำหรับในปี 2563 ดอนเมืองโทลล์เวย์ ยังมีกิจกรรมซีเอสอาร์ดีๆ อีกมากมาย ที่จะสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยโรงเรียน วัด มูลนิธิใดที่ต้องการให้ทางดอนเมืองโทลล์เวย์ เข้าไปดำเนินกิจกรรมดีๆ แบบนี้สามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาได้ที่ ส่วนงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่เบอร์ 02-792-6522-26 ในวันและเวลาราชการ