10 อันดับกองทุนตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2562

10 อันดับกองทุนตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2562

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Mid Long Term Bond_Dec. 2019

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพKFLTGOVRMF2.985.163.052.38
2กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFAFIXRMF2.815.14----
3ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพSCBRM22.674.282.281.93
4กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้KFAFIX2.244.152.94--
5ทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพTMBBFRMF2.133.922.482.28
6กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์KFSMUL2.153.812.522.33
7กรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อKTILF2.153.773.492.87
8ทหารไทย ธนไพบูลย์TMBABF1.653.752.632.69
9กรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพRMF21.933.351.831.78
10เค ตราสารหนี้ พลัสK-FIXEDPLUS1.843.32----

Short Term Bond_Dec. 2019

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพPHATRA INRMF2.093.952.632.26
2กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบันKTFIXPLUS-I2.123.742.29--
3กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดสะสมมูลค่าKTFIXPLUS-A2.093.682.18--
4กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผลKTFIXPLUS-D2.083.672.182.12
5กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพKFMTFIRMF2.023.632.332.11
6ภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัมPHATRA ACT FIXED1.953.622.53--
7เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์KACB1.943.572.572.62
8กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปีKTFIX-1Y3Y2.033.532.292.13
9พรินซิเพิล ตราสารหนี้PRINCIPAL FI1.843.502.752.83
10พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มPRINCIPAL iFIXED-C2.063.412.402.36

Money Market_Dec. 2019

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผลPRINCIPAL iDAILY-D0.742.181.461.54
2พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มPRINCIPAL iDAILY-C1.502.171.461.50
3แอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2ASP20.851.701.671.83
4ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลTCMF-I0.821.62----
5ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอยTCMFENJOY0.801.571.421.54
6พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนสถาบันPRINCIPAL iDAILY-I0.801.52----
7เค ตราสารหนี้ระยะสั้นK-SF0.801.511.311.41
8เค บริหารเงินK-CASH0.741.461.281.33
9ทหารไทยธนวัฒน์TMBCB0.741.451.241.32
10แอล เอช ตลาดเงินLHMM0.711.451.291.37

Global Bond_Dec. 2019

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-CSBOND-A5.5214.42----
2ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าSCBOPPA5.5213.73----
3ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัตSCBOPPR5.5213.72----
4พรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่าPRINCIPAL GPS-A4.2812.89----
5ไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)SCBGSIFR2.469.873.72 --
6ไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์SCBGSIF2.469.873.723.77
7เคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์KT-WCORP2.389.383.022.67
8เคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติKT-GCINCOME-R2.579.25 -- --
9เคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-GCINCOME-A2.579.25----
10เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติM-SMART INCOME-AR5.548.67----

Emerging Market Bond_Dec. 2019

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์K-APB3.4815.54----
2กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์KF-ELI3.6112.794.220.77
3ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่SCBEMBOND3.1311.933.701.54
4ทีเอ็มบี Emerging BondTMBEBF1.2811.22----
5อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์AEOB2.1911.183.583.78
6ตราสารหนี้เอเชียASIA-B2.159.303.233.04
7ทีเอ็มบี Asian BondTMBASIAB1.778.852.94--
8เค ตราสารหนี้เอเชียK-AFIXED2.185.37----
9เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผลADR-D0.232.951.710.57

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2562

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2562

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2562

 

ขอบคุณข้อมูลจาก