10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2562

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2562

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

กองทุน LTF_Dec. 2019

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาวASP-SMELTF-1.8713.33----
2ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัสSCBLT2-2.3310.976.284.05
3ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TDSLTF-B-3.8210.723.82--
4ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TDSLTF-A-4.0810.123.27--
5ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TMSLTF-B-0.509.252.07--
6ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30SCBLT1-0.868.944.693.05
7 ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TMSLTF-A-0.768.671.52--
8ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาวTMBTMSMVLTF -5.588.020.90--
9แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไรASP-GLTF-2.537.842.531.48
10เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผลK20SLTF-5.327.262.515.37

RMF - Quity_Dec. 2019

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBCORMF10.2239.1019.81--
2เค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKEURMF12.2135.4310.018.73
3บัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพB-INNOTECHRMF14.6732.02----
4แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพASP-ROBOTRMF7.9129.48----
5ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGQGRMF6.1127.3914.17--
6ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMEU9.2226.927.34--
7ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพTMBEGRMF8.0126.868.616.29
8ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพTMBUS500RMF8.6926.609.828.08
9ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพTEURMF9.0526.046.91--
10ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพTUSRMF8.5725.9510.067.42

RMF - Allocation_ Dec. 2019

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1กรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพKT-PIF RMF0.6321.6411.3--
2ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGWP5.1515.385.761.56
3ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGW4.7613.744.871.62
4เค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพKGARMF5.1113.704.112.91
5ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพUOBGARMF5.0513.412.67--
6พรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพPRINCIPAL AARMF0.5811.523.132.70
7ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพUIFRMF3.1610.532.12--
8ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBTMSMVRMF-5.717.880.85--
9ภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพPHATRA SG-AA RMF-0.357.83----
10ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGINCOMERMF1.406.493.28--

RMF - Fixed Income_Dec. 2019

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKFSINCRMF1.506.713.29--
2ธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพT-GlobalBondRMF0.955.720.11-2.29
3กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGRMF0.665.251.82-0.01
4กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพKFLTGOVRMF2.985.163.052.38
5กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFAFIXRMF2.815.14----
6เคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-BOND RMF0.585.121.820.01
7ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพSCBRM22.674.282.281.93
8ภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพPHATRA INRMF2.093.952.632.26
9ทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพTMBBFRMF2.133.922.482.28
10กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพKFMTFIRMF2.023.632.332.11

RMF - Other_Dec. 2019

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGPROPRMF2.9416.39----
2ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBGOLDHRMF5.9115.096.282.85
3เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKGDRMF5.8514.976.613.34
4ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-HTGOLDRMF-H5.6514.766.523.33
5ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGOLDSRMF5.6614.566.032.70
6ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - HUOBGRMF-H5.6914.305.892.66
7เคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-GOLD RMF5.1813.75.652.95
8ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพTGOLDRMF4.7413.095.652.47
9วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพGOLD-RMF6.1111.093.041.25
10เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพI-GOLDRMF4.1510.223.622.12

https://hoonsmart.com/archives/
https://hoonsmart.com/archives/
https://hoonsmart.com/archives/

ขอบคุณข้อมูลจาก