10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2562

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2562

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Equity Large-Cap_Dec. 2019

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์TSF4.4116.149.788.35
2ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัสSCBLT2-2.3310.976.284.05
3ไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดจ่ายเงินปันผล)SCBPMO-3.999.574.875.07
4ไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBPMOP-3.999.57----
5ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30SCBLT1-0.868.944.693.05
6ไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผลSCBDV-4.998.885.805.14
7ไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) SCBTHAICGA-3.148.63----
8ไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBTHAICGP-2.788.45----
9เคเอ เอควิตี้KAEQ-3.458.405.915.86
10ไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBDA-4.118.154.054.58

Equity Small MidCap_Dec. 2019

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ASP-SME-0.7515.16----
2แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาวASP-SMELTF-1.8713.33----
3กรุงไทยหุ้น Mid-Small CapKTMSEQ-7.1011.71-6.31--
4ธนชาตพริวิเลจT-Privilege-3.6011.281.332.15
5ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TDSLTF-B-3.8210.723.82--
6ทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนTLMSEQ-5.0110.57-2.16--
7ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้TISCODS-3.9310.473.41--
8ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TDSLTF-A -4.0810.123.27--
9ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TMSLTF-B-0.509.252.07--
10ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TMSLTF-A-0.768.671.52--

Property Indirect_Dec. 2019

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผลSCBPIND2.5424.76----
2ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่าSCBPINA2.5224.73----
3แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ALHPROP-A3.5522.4410.89--
4กรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่าKT-PIF-A1.0422.2211.81--
5กรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผลKT-PIF-D1.0422.2111.81--
6แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพLHTPROPRMF-1.4622.1311.49--
7กรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพKT-PIF RMF0.6321.6411.30--
8เอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพPROP RMF-0.4721.5412.59--
9เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์M-Property-0.6521.2714.4814.94
10เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์M-PROP DIV-0.9520.9212.5014.11

Aggressive Allocation_Dec. 2019

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอล เอช สมาร์ท อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผลLHSMART-D-2.2412.417.50--
2ทีซีเอ็ม พลทรัพย์TCMCSF0.3511.766.293.61
3พรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์PRINCIPAL SIF2.2311.586.97--
4พรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพPRINCIPAL AARMF0.5811.523.132.70
5ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ)UFIN-N1.5011.116.64--
6ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)UFIN-A1.5011.116.64--
7เอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยM-INCOMEAI4.8310.98----
8ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์TISCOAGF3.5910.459.087.44
9แอล เอช อินคัม พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผลLHIP-D-1.209.055.52--
10กรุงไทยมั่งคั่ง ชนิดสะสมมูลค่าKTMUNG-A-0.878.67----

Moderate Allocation_Dec. 2019

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4SCBSMART42.5512.484.823.58
2ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดสะสมผลตอบแทนTINC-A-0.917.87----
3ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติTINC-R-0.967.765.55--
4ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTINRMF-A-0.837.07----
5ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพTINRMF-P-0.837.07----
6ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRM3-4.926.37-0.040.25
7ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลางTMBAAMF-0.855.413.953.16
8อเบอร์ดีน  สแตนดาร์ด แวลูABV-1.033.972.681.82
9เค แพลน 3K-PLAN3-2.213.822.243.53
10ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576SCB2576-1.953.732.021.58

Conservative Allocation_Dec. 2019

ลำดับกองทุนชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3SCBSMART31.548.813.632.99
2ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส ชนิดสะสมผลตอบแทนTCINCP-A-0.375.92----
3ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติTCINCP-R-0.425.823.91--
4ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้นTMBAASF0.444.903.412.93
5ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBSMART2A-0.074.63----
6ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2SCBSMART2-0.074.622.082.42
7เค แพลน 2K-PLAN2-0.193.902.182.80
8กรุงศรีชีวิตดี๊ดีKFHAPPY-0.273.87----
9กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้าB-SENIOR-X0.183.76----
10กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณB-SENIOR-0.323.462.433.56

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2562

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2562

10 อันดับกองทุนตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2562

ขอบคุณข้อมูลจาก