10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2562

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2562

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Global Equity_Dec. 2019

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าPRINCIPAL GOPP-A5.7229.92----
2พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มPRINCIPAL GOPP-C5.9229.71----
3ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์UGD5.8127.837.99--
4ยูไนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ ฟันด์UGSE7.7127.758.90--
5ทหารไทย Global Quality GrowthTMBGQG6.1027.6514.11--
6ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGQGRMF6.1127.3914.17--
7แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ASP-DISRUPT5.0026.81----
8แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตLHGEQ-R8.7426.54----
9แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าLHGEQ-A8.7426.54----
10แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลLHGEQ-D8.7226.52----

Asia Pacific ex-Japan Equity_Dec. 2019

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยีM-ATECH16.9431.60----
2ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้TISCONA8.6617.709.605.38
3เคแทม ออล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่าKT-AASIA-A5.3017.596.18--
4แอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ASP-ASIAN5.6416.9210.275.95
5กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่าKFHASIA-A6.0515.87----
6พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้PRINCIPAL APDI3.0114.769.705.55
7ไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์SCBAEMHA6.7214.67----
8พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้PRINCIPAL APEQ2.9914.659.405.15
9พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพPRINCIPAL APDIRMF2.8914.389.094.55
10ไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์SCBAEM6.7414.365.351.19

Emerging Market Equity_Dec. 2019

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้K-GEMO9.9326.6611.855.81
2แอสเซทพลัสบริคASP-BRIC9.9322.6712.606.04
3เค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุนK-SEMQ9.2022.46----
4แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟMS-EE EURO5.7620.712.854.59
5กรุงศรีบริคสตาร์KF-BRIC6.5818.1910.277.62
6แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-ELHEM-E5.4616.03----
7ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติUEMIF-A4.7915.79----
8ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติUEMIF-N4.7915.79----
9ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตTISCOGEM5.0315.03----
10ทีเอ็มบี Emerging Active EquityTMBEAE5.3914.12----

US Equity_Dec. 2019

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผลUSXNDQ-A(D)12.7235.1919.2714.52
2ไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์SCBBLN10.7032.0515.13--
3เคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์KT-US-A8.6629.6611.16--
4ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBS&P500P9.6829.37----
5ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอสSCBS&P5009.1128.0512.219.40
6ทหารไทย US500 Equity IndexTMBUS5008.9227.2410.548.84
7กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์KF-HUSINDX9.0527.17----
8ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์TISCOUS8.9126.7811.358.84
9ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพTMBUS500RMF8.6926.609.828.08
10กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์KF-HSMUS9.0426.03----

Europe Equity_Dec. 2019

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEUSMP14.6740.67----
2ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคปSCBEUSM13.7438.5212.80--
3กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์KF-HEUROPE12.6637.0210.99.53
4เค ยูโรเปียน หุ้นทุนK-EUROPE12.3835.7910.288.63
5เค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKEURMF12.2135.4310.018.73
6ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้TISCOEU8.6228.227.376.07
7เค ดัชนีหุ้นยุโรปK-EUX8.5927.747.89--
8ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปSCBEUEQ9.5627.728.356.96
9ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรทTMBEG7.9926.929.136.91
10ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMEU9.2226.927.34--

Japan Equity_Dec 2019

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-JAPAN-A21.0730.614.05--
2เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผลJAPAN-D21.0530.573.99--
3ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBNK225P13.0022.19----
4พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้PRINCIPAL JEQ11.8421.022.762.82
5ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นSCBNK22512.4320.959.227.74
6ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผลSCBNK225D12.4020.929.217.73
7กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผลKF-JPSCAPD12.5520.69----
8กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้KF-JPSCAP12.5820.56----
9ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBJPSMA15.4420.19----
10ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMJP11.7619.288.02--

China Equity_Dec. 2019

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าKFACHINA-A9.5751.32----
2เค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้K-CCTV8.0539.26----
3ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBCORMF10.2239.1019.81--
4ทหารไทย China OpportunityTMBCOF10.2139.0920.2414.67
5เค ดัชนีหุ้นจีนK-CHX4.5435.259.26--
6วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-ALLCHINA-RA11.5734.82----
7บัวหลวงหุ้นจีนB-CHINE-EQ12.0734.44----
8ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์SCBCHA5.5332.573.48--
9ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBCHAP3.9830.62----
10แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ASP-EVOCHINA5.5629.98----

Global Health Care_Dec. 2019

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์UGH12.4326.238.525.29
2ไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBGHCP9.6126.03----
3ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพUHCRMF12.0925.838.79--
4ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์UOBSHC12.2425.808.495.28
5ไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGHC8.8124.9913.21--
6ไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์SCBGHC8.7124.8713.31--
7เคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-HEALTHC RMF8.8924.3312.50--
8เคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-HEALTHCARE-A8.6724.2213.04--
9บัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์BCARE12.1124.089.257.17
10บัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพBCARERMF12.0123.548.86--

Property - Indirect Global_Dec. 2019

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ASP-EUPROP16.7128.729.59--
2เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์KT-PROPERTY7.2426.079.546.33
3กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลKFGPROP-D7.1225.985.86--
4เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-PROPERTY RMF6.9325.339.146.11
5ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัสTMBPIPF2.3924.5013.611.2
6ทิสโก้ เจแปน รีทTJREIT11.4623.497.74--
7ทิสโก้ ยูเอส รีทTUSREIT5.5122.654.554.19
8เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์K-PROP2.5622.6313.27--
9พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์PRINCIPAL iPROPPLUS2.3522.36----
10ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพTMBPIPRMF2.4422.3112.8210.41

Global Allocation_Dec. 2019

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์KF-ORTFLEX21.1729.325.585.26
2ไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ ชนิดสะสมมูลค่าSCBROBOA6.5828.67----
3กรุงไทยออพเพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมลูค่าKT-OPP-A11.2227.1310.829.09
4กรุงไทยออพเพอร์ทูนิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลKT-OPP-D11.2227.1310.819.08
5วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์1US-OPP11.825.239.698.97
6แอสเซทพลัส StrategicASP-STRATEGIC7.0224.975.14-0.92
7ไทยพาณิชย์ Global Population Trend ชนิดสะสมมูลค่าSCBPOPA6.8824.61----
8ไทยพาณิชย์ Global Population Trend (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBPOPP6.8824.61----
9ไทยพาณิชย์ Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMPOP5.9623.37----
10เค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่นK-GREAT4.4117.81----

Commodities Precious Metals_Dec. 2019

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์PRINCIPAL GOLD8P6.1315.797.214.04
2ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์SCBGOLDH6.2115.586.953.49
3พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2PRINCIPAL GOLD8P25.5515.126.903.74
4เค โกลด์K-GOLD5.8415.106.743.54
5ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBGOLDHRMF5.9115.096.282.85
6เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKGDRMF5.8514.976.613.34
7ธนชาตทองคำแท่ง-HTGOLDBULLION-H5.6814.876.603.37
8ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-HTGOLDRMF-H5.6514.766.523.33
9ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGOLDSRMF5.6614.566.032.70
10ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์TMBGOLDS5.5914.486.032.70

Commodities Energy_Dec. 2019

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ ยูเอส ออยล์TUSOIL5.5629.560.35--
2ไทยพาณิชย์ออยล์SCBOIL8.2428.473.00-7.55
3เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์I-OIL5.6027.13-1.27-9.86
4เค ออยล์K-OIL7.6526.912.43-7.51
5ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์TISCOOIL6.7725.381.31-8.30
6แอสเซทพลัสออยล์ASP-OIL5.8422.930.18-9.53
7กรุงศรี ออยล์KF-OIL4.9918.41-4.76-10.46
8ทหารไทยออย์ฟันด์TMBOIL5.6617.84-3.08-9.78
9เคแทม ออยล์ ฟันด์KT-OIL4.4716.81-3.57-10.00

Foreign Investment Miscellaneou_Dec. 2019

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้KT-PRECIOUS18.3437.04-0.494.86
2ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6TOIL65.7830.000.81--
3เคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5%KTOIL5-15.2327.83-4.08--
4เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ 5 ซีรี่ส์ 2I-OIL5S24.9327.72-3.99--
5เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ 33 ซีรี่ส์ 1I-OIL33S13.4125.37-4.14--
6วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์ONE-ACTIVE6/26.2824.11-4.20--
7ธนชาต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์T-GlobalEnergy7.2721.61-1.60-2.26
8ธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์T-INFRA7.2620.448.894.35
9พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้PRINCIPAL GCF2.599.74-0.14-1.59
10เคแทม เวิลด์ อะกริคัลเจอร์ ฟันด์KT-AGRI2.027.46-2.70-3.40

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2562

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2562

10 อันดับกองทุนตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2562

ขอบคุณข้อมูลจาก